Inne opracowania

(a) Hasła słownikowe

[1986]
1. [LOGICAL SEMIOTICS:] Leon Chwistek; Stanisław Leśniewski; Jan Łukasiewicz; Kazimierz Twardowski; classical definition of truth; coherence, evidential, operational, pragmatic and verificationist theories of truth; conceptualism; concretism; conformism; controversy about universals; hypostasis; Lwow-Warsaw school; meaninglessness; nominalism; realism. [W:] Thomas A. Sebeok [red.], Encyclopedic dictionary of semiotics. Berlin, Mouton de Gruyter, t. 1-2, s. 107, 144, 147, 327, 445, 476, 478-480, 523-525, 609, 789-790, 1127-1128, 1138-1141; t. 3, s. 196.

[1992]
2. [Z Wandą Jadacką] [LA PHILOSOPHIE POLONAISE:] Kazimierz Ajdukiewicz, Bronisław Bandrowski, Benedykt [Hesse] z Krakowa, Władysław Biegański, Florian Bochwic, Adam Burski, Leon Chwistek, Marcin Czechowic, Benedykt Dobszewicz, Anioł Dowgird, Jan Franciszek Drewnowski, Andrzej Maksymilian Fredro, Józef Wojciech Gołuchowski, Łukasz Górnicki, Jakub Górski, Grzegorz z Sanoka, Roman Ingarden, Jakub z Paradyża, Jan z Głogowa, Jan ze Trzciany, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Kozłowski, Adam Krasnodębski, Stanisław Leszczyński, Stanisław Leśniewski, Marian Massonius, Mateusz z Krakowa, Michał z Wrocławia, Tomasz Młodzianowski, Jan Morawski, Marcin Nikuta, Paweł z Worczyna, Marian Pawlicki, Leon Petrażycki, Aleksander Raciborski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Piotr Skarga-Pawęski, Michał Sobeski, Józef Kalasanty Szaniawski, Michał Śmiglecki, Wojciech Tylkowski, Michał Wiszniewski, Andrzej Wiszowaty, Antoni Wiśniewski, Witelo. [W:] André Jacob [red.], L’encyclopédie philosophique universelle. Vol. III. Paris, Presses Universitaires de France, s. 562, 563-564, 620-621, 628-629, 634, 700, 708-709, 756-757, 640-841, 852-853, 897-898, 1021, 1099, 1154-1155, 1173, 1250-1251, 1289-1230, 1349, 1355, 1448, 1468-1469, 1516, 1552, 1623, 1726-1727, 1801-1802, 1894-1895, 1975, 2010, 2022-2023, 2140-2141, 2185-2186, 2224-2225, 2256-2257, 2329-2331, 2367-2368, 2571-2574, 2610-2614, 2733-2734, 2758-2759, 2842, 2964-2967, 3371-3375.

[1995]
3. Jerzy Giedymin. [W:] Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. II (D-H). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 523.
4. Logika. [W:] Encyklopedia powszechna PWN. T. III. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 785-786.

[1996]
5. Kazimierz Ajdukiewicz. [W:] Stuart Brown et al. [red.], Biographical dctionary of twentieth-century philosophers. London – New York, Routledge, s. 11.
6. Leon Chwistek. [W:] Stuart Brown et al. [red.], Biographical dictionary of twentieth-century philosophers, London – New York, Routledge, s. 148-149.
7. Logika (system haseł i ilustracji). [W:] Encyklopedia multimedialna PWN. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

[1997]
8. [FILOZOFIA POLSKA:] Kazimierz Ajdukiewicz, Józef Maria Bocheński, Leon Chwistek, Tadeusz Czeżowski, Benedykt Dobszewicz, Anioł Dowgird, Andrzej Maksymilian Fredro, Benedyk Hesse, Roman Ingarden, Hugo Kołłataj, Tadeusz Kotarbiński, Stanisław Leśniewski, Jan Łukasiewicz, Maurycy Mochnacki, Sebastian Petrycy, Marian Przełęcki, Jan Schilling, Stanisław Staszic, Szkoła lwowsko-Warszawska, Marcin Śmiglecki, Alfred Tarski, Władysław Tatarkiewicz, Kazimierz Twardowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz. [W:] Gidfrey Vesey & Paul Faulkes, Collins[a] Słownik encyklopedyczny. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo RTW, s. 4-5, 49-50, 61-62, 68, 79-80, 82, 116, 130-131, 150-153, 177, 182, 189, 198, 217-218, 240-241, 268, 294, 304-305, 311-312, 313, 318-319, 333-334, 348-349.

[1999]
9. [FILOZOFOWIE POLSCY POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO:] Walter Auerbach, Hersz Bad, Leopold Blaustein, Salomon Igel, Antoni Pański, Zygmunt Schmierer. [W:] Bolesław Andrzejewski & Roman Kozłowski [red.], Słownik filozofów polskich. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 15-16, 18, 23-24, 67, 141, 162-163.

(b) Recenzje

[1971]
1. Nauka i smak [Teddy Brunius, Theory and taste]. Studia Filozoficzne nr 2 s. 223-228.
2. Twórczość i społeczeństwo [Arnold Hauser, Filozofia historii sztuki]. Studia Filozoficzne nr 4 s. 183-188.

[1977]
3. Bibliografia semiotyczna [Achim Eschbach & Wendelin Rader, Semiotik-Bibliographie I]. Studia Filozoficzne nr 7 s. 145-147.

[1985]
4. Świat wartości [Gerhard Kloska, Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych]. Etyka t. XXI s. 184-186.

[1986]
5. Słowa i obrazy [Jurij Lotman, Semiotika kino i problemy kinoèstetiki]. Studia Semiotyczne t. XIV-XV s. 327-333.

[1987]
6. Bohdan Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy. Ruch Filozoficzny t. XLIV nr 1 s. 60-65.
7. Jan Woleński, Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Ruch Filozoficzny t. XLIV nr 3-4 s. 310-318.

[1989]
8. Uwagi na marginesie Sporu o naturę prawdy [Bohdana Chwedeńczuka]. Przegląd Humanistyczny r. XXXIII nr 2 s. 139-148.

[1991]
9. Między reizmem a prakseologią [Jan Woleński, Kotarbiński]. Edukacja Filozoficzna vol XII s. 203-211.

[1993]
10. A critical notice [Peter Simons, Philosophy and logic in Central Europe from Bolzano to Tarski]. Axiomates a. IV No. 3 s. 427-440.
11. Etyka Kazimierza Twardowskiego [Ryszard Jadczak, Człowiek szukający etyki]. Kwartalnik Filozoficzny r. XXI z. 4 s. 170-183.
12. Oratorium wileńskie [Elżbieta Feliksiak [red.], Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur]. Nowe Książki nr 7 s. 21-22.

[1997]
13. Logika i estetyka [Teresa Kostyrko, Leona Chwistka filozofia sztuki]. Sztuka i Filozofia vol. XIII s. 175-185.

[1998]
14. Anna Jedynak, Empiryzm i znaczenie. Ruch Filozoficzny t. LV nr 3 s. 479-486.
15. Czy metafizykę można wyeliminować z kultury? [Stanisław Wszołek, Nieusuwalność metafizyki]. Kwartalnik Filozoficzny t. XXVI z. 3 s. 159-167.
16. Logika fikcji [Jacek Paśniczek, The logic of intentional objects. A Meinongian version of classical logic]. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. VII nr 2 s. 190-196. [1999]
17. Analiza pojęcia racjonalności [Ryszard Kleszcz, O racjonalności]. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. VIII nr 3 s. 187-195.

[2001]
18. Encyklopedia ingardenowska [Andrzej J. Nowak & Leszek Sosnowski [red.], Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena]. Nowe Książki nr 7 s. 72.
19. Ireneusz Ziemiński, Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej. Ruch Filozoficzny t. LVII nr 3/4 s. 495-507.
20. Kilka uwag w sprawie Polskiej filozofii powojennej [pod red. Witolda Mackiewicza]. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. X nr 3 s. 329-331.
21. Logika i gramatyka [Adam Nowaczyk, Gramatyka i prawda]. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. X nr 3 s. 355-363.
22. Nowatorska propedeutyka [Anna Jedynak & Tadeusz Walentowicz, Filozofia]. Nowe Książki nr 1 s. 65.

[2002]
23. Andrzej J. Nowak & Leszek Sosnowski [red.], Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny t. LIX nr 1 s. 131-136.
24. Filozofia w Encyklopedii katolickiej. [W:] Bogusław Migut [red.], Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 119-126.
25. Relatywizm – karykatura racjonalizmu? [Adam Grobler, Prawda a względność]. Kwartalnik Filozoficzny t. XXX z. 2 s. 131-139.
26. Tomasz Szubka, Antyrealizm semantyczny. Ruch Filozoficzny t. LIX nr 2 s. 289-304.

[2003]
27. Jagna Dankowska, U podstaw filozofii muzyki. Muzyka r. XLVIII nr 1(188) s. 119-127.
28. Polska tradycja filozoficzna [Andrzej Przymusiała et al., Bibliografia filozofii polskiej 1896-1918. Zeszyt drugi]. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XII nr 2 s. 212-214.
29. W sprawie demistyfikacji religii [Bohdan Chwedeńczuk, Przekonania religijne], Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XII nr 4 s. 117-130.

[2004]
30. Roman Ingarden redivivus [Marek Rosiak, Spór o stubstancjalizm]. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XII nr 2 s. 165-175.
31. Uzasadnienie i wiedza [Renata Ziemińska, Eksternalizm we współczesnej epistemologii]. Kwartalnik Filozoficzny t. XXXII z. 1 s. 137-146.

[2005]
32. Naród i ojczyzna [Ulrich Schrade, Międzywojenna polska myśl narodowa. Od patriotyzmu do globalizmu]. Kwartalnik Filozoficzny t. XXXII z. 2, s. 155-162.
33. Opinia w sprawie nadania ks. abpowi Józefowi Życińskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. [W:] Profesor Józef Życiński – Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 30 września 2005. Kraków, Wydawnictwo UJ, s. 20-48.

[2012]
34. [Z Anną Brożek:] Wizja metafizyczna Piotra Wierzbickiego [Piotr Wierzbicki, Boski umysł. Esej o tropieniu świata]. Kwartalnik Filozoficzny t. XL z. 2 s. 191-197.

[2013]
35. Okazjonalizmy i kwantyfikacja. [Katarzyna Kijania-Placek, Pochwała okazjonalności. Analiza deskryptywnych użyć wyrażeń okazjonalnych]. Kwartalnik Filozoficzny t. XLI z. 1 s. 215-234.

[2014]
36. Romans metafizyczny [Stanisław Rainko, Powołanie filozofii. Esej metafilozoficzny]. Edukacja Filozoficzna vol. LVII s. 63-64.

[2017]
37. Dariusz Łukasiewicz & Ryszard Mordarski [red.], Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wiadomości Matematyczne vol. LIII nr 2 s. 422-427.

(c) Sprawozdania

[1973]
1. Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Filozoficzne w Sofii. Studia Filozoficzne nr 9 s. 165-166.
2. Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Filozoficzne w Sofii. Ruch Filozoficzny t. XXXI nr 2-4 s. 299b.

[1975]
3. The 1975 Linguistic Institute of the Linguistic Society of America. Dialectics and Humanism vol II no 4 s. 183-186. Toż po polsku: „The 1975 Linguistic Institute” Amerykańskiego Towarzystwa Językoznawczego. Studia Filozoficzne 1976 nr 2 s. 237-239.

[1979]
4. Semiotic inter universitatem litterarum. Studia Filozoficzne nr 5 s. 171-173.

[1980]
5. Pamięci Profesora Władysława Tatarkiewicza. Studia Filozoficzne nr 7 s. 169-173.

[1982]
6. Pamięci Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne nr 1-2 s. 175-186.
7. Propedeutyka filozofii w liceum. Studia Filozoficzne nr 10 s. 126-127.
8. Quid est veritas? Edukacja Filozoficzna vol. I s. 141-146.

[1986]
9.Dwa na słońcach swych przeciwnych – bogi. W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego i Władysława Tatarkiewicza. Studia Filozoficzne nr 12 s. 235-238.
10. Polskie Towarzystwo Semiotyczne. Zakład Semiotyki Logicznej UW (sprawozdanie za lata 1981-1985). Ruch Filozoficzny t. XLIII nr 2 s. 230a-231b.

[1987]
11. Kongres semiotyczny w Palermo. Ruch Filozoficzny t. XLIV nr 1 s. 31-36.
12. VIII Polsko-Duńska Konferencja Filozoficzna. Ruch Filozoficzny t. XLIV nr 1 s. 108b-109a.
13. Seminarium prof. Zdzisława Augustynka. Ruch Filozoficzny t. XLIV nr 1 s. 110a-b, nr 2 s. 227b-228a.
14. Sesja poświęcona Z. Łempickiemu. Ruch Filozoficzny t. XLIC nr 2 s. 226a-b.
15. W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego i Władysława Tatarkiewicza. Ruch Filozoficzny t. XLIV nr 304 s. 235.

[1989]
16. Stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego, Władysława Tatarkiewicza i Stanisława Leśniewskiego. Ruch Filozoficzny t. XLVI nr 1 s. 117b-119b.
17. Józef Maria Bocheński w Polsce. Ruch Filozoficzny t. XLVI nr 2 s. 227a-228a.

[1990]
18. [W 50-lecie śmierci Leona Petrażyckiego.] Ruch Filozoficzny t. XLVII nr 1 s. 95a-b.
19. Filozofia środkowoeuropejska. Ruch Filozoficzny t. XLVII nr 1 s. 96a-b.

[1991]
20. Funkcja w języku, logice i matematyce – czyli Kazimierz Ajdukiewicz w Tarnopolu. Ruch Filozoficzny t. XLVIII nr 3-4 s. 227-239.

[1992]
21. W przeddzień 100-lecia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Biuletyn Oddziału Warszawskiego PTF nr 1 s. 9-13.

[1993]
22. Ajdukiewicz on language and meaning. Ruch Filozoficzny t. L nr 1 s. 5-42.
23. Sławni Tarnopolanie: Aleksander Brückner i Zygmunt Zawirski. Ruch Filozoficzny t. L nr 1 s. 129a-130a.

[1995]
24. [Głosy w dyskusji:] Racjonalność – falsyfikacjonizm – kosmologia. Filozofia Nauki r. 3 nr 1-2 s. 144, 158-160, 165, 182.
25. Nominacje profesorów [anonimowo]. Uniwersytet nr XVII s. 7.
26. W świecie znaków. Jubileusz Profesora Jerzego Pelca. Ruch Filozoficzny t. LII nr 3-4 s. 321-333.

[1996]
27. [Głosy w dyskusji:] Granice nauki. Filozofia Nauki r. IV nr 4 s. 86-87, 102-107, 145.

[1998]
28. Obrazy z dziejów myśli polskiej w XX wieku. Rozmowa z profesorem Stefanem Swieżawskim […]. Odra r. XXXXVIII nr 6 s. 2-13.

[1999]
29. [Dyskusja na temat tolerancji ze Stefanem Swieżawskim:] Uroczystość wręczenia dyplomu honorowego członka Towarzystwa Naukowe Warszawskiego Profesorowi Stefanowi Swieżawskiemu. Rocznik Towarzystwa Naukoweg Warszawskiego r. LXI/1998 [de facto 1999] s. 6-14.
30. [Wywiad z Jerzym Pelcem:] Spojrzenie na minione sześćdziesięciolecie: tajne studia, profesorowie tytularni, postawy wobec władz, instytucje naukowe. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. VIII nr 4 s. 211-233.

[2000]
31. Uroczystość wręczenia dyplomu honorowego członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Profesorowi Stefanowi Swieżawskiemu. Przegląd Tomistyczny t. VIII s. 487-494.

[2001]
32. Au seuil du troisieme millénaire: le six voies de la foi. [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 587-594.
33. Sześć gościńców wiary. [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 563-571.

[2004]
34. IX Seminarium Lwowsko-Warszawskie z Filozofii Nauki. Uniwersytet Warszawski. Kwartalnik nr 1(17), s. 16-17.

[2008]
35. Idee i ideały filozoficzne. Garść głosów w dyskusji przeprowadzonych podczas V Zjazdu Filozofii Polskiej. Ruch Filozoficzny t. LXV, nr 2, s. 167-174.
36. Pan Cogito czy „łże-elity”? [W:] Janusz Mariański & Stanisław Zięba [red.], Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 297-300.
37. Sprawozdanie sekretarza generalnego [z działalności TNW w 2004 r.], Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego t. LXVII/2004, s. 113-119.

[2010]
38. Rozmowa z Wojciechem Maciejewskim. [W:] Anna Brożek, Jagna Dankowska & Janina Tatarska [red.], Roman Maciejewski – twórca charyzmatyczny, Poznań–Kraków, Akademia Muzyczna Im. I.J. Paderewskiego – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, s. 231-248.
39. Sprawozdanie z inauguracji VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego. [W:] Jacek Jadacki [red.], Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 15-50.
40. [Z Ryszardem Kleszczem i Tadeuszem Szubką:] Sprawozdanie z posiedzeń Sekcji Gości Zagranicznych VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego. [W:] Jacek Jadacki [red.], Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 356-365.

(d) Streszczenia

[1978]
1. Die erste Teil unseres Jahrhunderts in der polnischen Semiotik. [W:] Zwischen dem philosophischen Leben der DDR nr 2 s. 50-51.

[1988]
2. Jerzy Pelc, Jeżeli – to. Sema [Semiotic Abstracts], sample copy, s. 14. Toż po polsku: Sygnały Semiotyczne nr 1(1992) s. 41.

[1991]
3. Definicja, eksplikacja i parafraza w tradycji Ajdukiewiczowskiej [autoref.]. Ruch Filozoficzny t. XLVIII nr 3 s. 241-242.
4. Filozoficzne podstawy semiotyki (autoref[erat] pracy habilitacyjnej). Edukacja Filozoficzna vol. XI s. 187-190.

[1992]
5. Ewa Orłowska, Logika Montague – semantyka języka naturalnego. Sygnały Semiotyczne nr 1 s. 29.
6. Marek Tokarz, Semantyka bez pojęcia denotacji. Sygnały Semiotyczne nr 1 s. 32.
7. Jan Woleński, Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Sygnały Semiotyczne nr 1 s. 85-86.

[1993]
8. Streszczenia [prac z dziedziny semiotyki]. Sygnały Semiotyczne nr 2 passim.

[1994]
9. Kazimierz Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna. [W:] Barbara Skarga, Stanisław Borzym & Halina Floryńska-Lalewicz [red.], Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-18.
10. Leon Chwistek, Granice nauki. [W:] Barbara Skarga, Stanisław Borzym & Halina Floryńska-Lalewicz [red.], Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 39-42.

[1995]
11. O pojęciu „prostoty” [autoreferat]. Filozofia Nauki r. III nr 1-2 s. 156-157.

[1996]
12. [Streszczenia i komentarze do] Jacek Juliusz Jadacki, Tomasz Bigaj & Anna Lissowska [red.], Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami. Warszawa–Otwock, Petit; t. 1: s. 125, 142, 143, 167-168, 237, 247, 290, 303-304; t. 2: 37, 41, 214, 223, 224, 228.

[1997]
13. [Z Kordulą Śwętorzecką:] Jan Salamucha. Le savoir et la foi. Oeuvres philosophiques choisies (résumé). [W:] Jan Salamucha, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne. Lublin, TN KUL, s. 549-594.
14. [Z Witold Strawińskim: Wstęp. Jak poruszać się w świecie znaków. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Witold Strawiński [red.], W świecie znaków. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 9-21.

[1998]
15. [Z Witoldem Strawińskim: Introduction. How to move in the world on signs. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Witold Strawiński [red.], In the world of signs. Essays in honour of Professor Jerzy Pelc. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 62.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 11-26.

[1999]
16. Człowiek – nauka –wiara. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Krzysztof Wójtowicz [red.], Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s. 305-310. Toż rozszerzone jako: Sześć gościńców wiary. [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 563-572. Toż nieco zmienione po francusku jako: Au seuil du troisieme millénaire: Le six voies de la foi. [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 587-594.
17. Simplicity in science. [W:] Jacek Cachro & Katarzyna Kijania-Placek [red.],11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Volume of abstracts. International Union of History and Philosophy of Science. Kraków, s. 175. Toż nieco zmienione po polsku: Pojęcie prostoty w nauce. Журнал Фізичних Досліджень [Journal of Physical Studies] vol. IV no 2 s. 238.

[2001]
18. Sześć gościńców wiary. [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 563-571. Toż po francusku: Au seuil du troisieme millénaire: le six voies de la foi. [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 587-594.

[2004]
20. Dlaczego jest raczej coś niż nic? [W:] Tomasz Budzan et al. (red.), VII Polski Zjazd Filozoficzny. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, s. 267.

[2007]
21. Ten misunderstandings about understanding. [W:] IASS-AIS 9th World Congress of Semiotics. 11-17 June 2007. Helsinki – Imatra. Finland. Communication: Understanding / Misunderstanding. Abstracts. Helsinki, Hakapaino, s. 200-201.

(e) Wstępy, posłowa, programy, bibliografie, informacje, nekrologi etc.

[1978]
1. Logika. [W:] Informator programowo-metodyczny dla studentów I roku zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dla pracujących. Warszawa, w. 38-40.

[1980]
2. Bibliografia logiki polskiej. Studia Filozoficzne nr 1 s. 161-176; nr 2 s. 151-175.

[1981]
3. Program propedeutyki filozofii w szkole średniej. [W:] Negocjacje w sprawach oświaty i wychowania (Marzec-maj 1981). Warszawa, Wydawnictwo Związkowe Mazowsze, s. 85-86.

[1982]
4. Gerhard Konrad Kloska [nekr.]. Ruch Filozoficzny t. XXXVIII nr 3-4 s. 290b.

[1983]
5. Janina Budkiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Czesław Nowiński, Seweryna-Romualda Osetowska, Irena Raczyńska [nekr.]. Ruch Filozoficzny t. XL nr 3 s. 250b, 251b-253b.

[1984]
6. Kazimierz Ajdukiewicz. Biographical note. Dialectics and Humanism vol. XI No. 2-3 s. 256.
7. Tadeusz Czeżowski. Biographical note. Dialectics and Humanism vol. XI No. 2-3 s. 263.

[1986]
8. Halina Janina Dembek-Mortimerowa [nekr.]. Ruch Filozoficzny t. XLIII nr 3-4 s. 408a.
9. [Z Jerzym Pelcem:] Kronika semiotyczna. Studia Semiotyczne t. XIV-XV s. 343-406.

[1988]
10. Konkurs na pracę magisterską o Kazimierzu Ajdukiewiczu. Ruch Filozoficzny t. XLV nr 4 s. 450b-451a.

[1990]
11. Fundusz Ruchu Filozoficznego. Ruch Filozoficzny t. XLVII nr 2 s. 187b.
12. Instytucje im. Kotarbińskiego. Ruch Filozoficzny t. XLVII nr 1 s. 98a.
13. List [w sprawie Worcella]. Ruch Filozoficzny t. XLVII nr 1 s. 98a.
14. Propedeutyka filozofii [program]. Warszawa, WSiP, s: 12.
15. Rozstrzygnięcie konkursu. Ruch Filozoficzny t. XLVII nr 2 s. 187a-b.

[1991]
16. Jakich olimpiad uczniowie potrzebują. Biuletyn Olimpiady Filozoficznej nr 1 s. 22-26.

[1992]
17. Instrukcja sporządzania streszczeń. Sygnały Semiotyczne nr 1 s. 94.
18. Słowo wstępne. Sygnały Semiotyczne nr 1 s. 7.

[1993]
19. Ontologia. Semiotyka logiczna. Analiza terminologii filozoficznej. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 1993/1994. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 7, 12, 24.
20. [Ze Zdzisławem Augustynkiem:] Istnienie i prawda w matematyce. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 1993/1994. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 22.
21. [Profesor Jerzy Giedymin. Nekrolog.] Filozofia Nauki r. I nr 1 s. 183-194.
22. Słowo wstępne. Sygnały Semiotyczne nr 2 s. VII.
23. [Ze Zdzisławem Augustynkiem, Tomaszem Bigajem & Anną Lissowską:] Słowo wstępne. Filozofia Nauki r. I nr 1 s. 5-7.
24. [Wstęp do:] Kazimierz Ajdukiewicz, „Kategorie syntaktyczne i antynomie logiczne”. Filozofia Nauki r. I nr 1 s. 162.

[1994]
25. Ontologia. Semiotyka logiczna. Analiza terminologii filozoficznej. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 1994/1995. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 6-7, 13, 38.
26. [Wstęp do:] Stanisław Leśniewski, „Przyczynek do analizy zdan egzystencjalnych”. Filozofia Nauki r. II nr 1 s. 117-118.
27. [Wstęp do:] Stanisław Leśniewski, „Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczności”. Filozofia Nauki r. II nr 2 s. 117.
28. [Wstęp do:] Jan Łukasiewicz, Franciszek Smolka, Stanisław Leśniewski et al., „U źródeł logiki trójwartościowej”. Filozofia Nauki r. II nr 3-4 s. 227-228.

[1995]
29. Bio- i biliografia. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Barbara Markiewicz [red.], Próg istnienia. Cz. I. Zdziesiątkowane pokolenie. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 189-212.
30. O Polskim Towarzystwie Filozoficznym. [W:] Statut Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 13-14.
31. Profesor Władysław Jerzy Henryk Kunicki-Goldfinger [nekr.]. Filozofia Nauki r. 3 nr 3 s. 137-138.
32. Wprowadzenie. [Do:] Jacek Juliusz Jadacki & Barbara Markiewicz [red.], Próg istnienia. Cz. I. Zdziesiątkowane pokolenie. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 9-12.
33. [Wstęp do:] Jan Salamucha, „Krytyka poznania”. Filozofia Nauki r. III nr 1-2 s. 193-225.
34. [Wstęp do:] Kazimierz Ajdukiewicz, „Radykalny konwencjonalizm”. Filozofia Nauki r. III nr 4 s. 161. 35. [Wstęp do:] Zygmunt Zawirski, „Nauka i metafizyka (I)”. Filozofia Nauki r. III nr 3 s. 103-104.

[1996]
35. Bibliografia Profesora Jerzego Pelca do 1995 roku. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Witold Strawiński [red.], W świecie znaków. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Pelca. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 23-40.
36. Ontologia. Semiotyka logiczna. Metafizyka i semiotyka. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 1996/1997. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 7, 13, 38.
37. Posłowie. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Barbara Markiewicz [red.]. Próg istnienia. Cz. II. Dzieło niedokończone. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s. 263-270.
38. Przedmowa. [Do:] Jacek Juliusz Jadacki, Tomasz Bigaj & Anna Lissowska [red.], Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami. T. I. Warszawa–Otwock, Petit, s. 3-10.
39. [Wstęp do:] Jan Łukasiewicz, Wykłady zjazdowe. Filozofia Nauki r. IV nr 3 s. 149-152.
40. [Wstęp do:] Kazimierz Lewy, Dwa wykłady o logicznej konieczności i możliwości. Filozofia Nauki r. IV nr 2 s. 159-160.
41. [Wstęp do:] Kazimierz Twardowski, Teoria sądów. Filozofia Nauki r. IV nr 4 s. 155-156.

[1997]
42. Bibliografia [Jana Salamuchy]. [W:] Jan Salamucha, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne. Lublin, TN KUL, s. 595-604.
43. Cnota w życiu urzeczywistniona [o Janinie Kotarbińskiej]. Ruch Filozoficzny t. LIV nr 4 s. 533-535.
44. Ontologia. Semiotyka logiczna. Metafizyka i semiotyka. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 1997/1998. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 6-7, 12-13, 34.
45. [Sprostowanie.] Filozofia Nauki r. V nr 2 s. 20.
46. [Wstęp do:] Leon Chwistek, „Podstawy logiki”. Filozofia Nauki r. V nr 4 s. 131.
47. [Wstęp do:] Jan Łukasiewicz, „Dwaj filozofowie nowożytni: Kartezjusz i Kant”. Filozofia Nauki r. V nr 2 s. 159.
48. [Wstęp do:] Jan Łukasiewicz, „Logika i problem podstaw matematyki”. Filozofia Nauki r. V nr 3 s. 147.
49. [Wstęp do:] Jan Łukasiewicz, „Zasada sprzeczności u Arystotelesa”. Filozofia Nauki r. V nr 1 s. 147.

[1998]
50. Autobiogram. Ruch Filozoficzny t. LV nr 2 s. 339-352.
51. Ontologia. Semiotyka logiczna. Semiotyka i metafizyka. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 1998/1999. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 7-8, 14-15, 36.
52. [Wstęp do:] Alfred Tarski, „Letter to rev. Józef Bocheński”. Filozofia Nauki r. VI nr 3-4 s. 209.
53. Wstęp. [Do:] Anna Wójtowicz [red.], Uniwersalność w nauce i poza nauką (teorie – fakty – mity). Warszawa, Wydawnictwo WFiS, s. 5-6.
<54. [Wstęp do:] Jan Łukasiewicz, Z Elementów logistyki. Filozofia Nauki r. VI nr 3-4 s. 179.
55. [Wstęp do:] Roman Ingarden, „Nauka i filozofia”. Filozofia Nauki r. VI nr 1 s. 137.
56. [Wstęp do:] Stanisław Leśniewski, O podstawach filozoficznych teorii mnogości”. Filozofia Nauki r. VI nr 2 s. 123-124.

[1999]
57. Jacek Juliusz Jadacki [autobiogram]. [W:] Janusz Kapuścik et al. [red.], Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. II. Warszawa, Ośrodek przetwarzania informacji, s. 117.
58. Musica beata. [W:] Polska muzyka religijna [program koncertu]. Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, s. [5]-[12]. Toż w: Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 579-586.
59. [Nota o:] Kazimierz Twardowski. [W:] Kazimierz Twardowski, On actions, products and other topics in philosophy. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 67.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 4 [okładki].
60. Semiotyka logiczna. Ontologia – semiotyka – aksjologia. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 1999/2000. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 12-13, 33.
61. [Wstęp do:] Stanisław Leśniewski, „Listy do Kazimierza Twardowskiego”. Filozofia Nauki r. VII nr 1-2 s. 115.>
62. [Wstęp do:] Stanisław Leśniewski. „Podstawy ogólnej teorii mnogości I”. Filozofia Nauki r. VII nr 3-4 s. 173-177.

[2000]
63. [Nota o:] Tadeusz Czeżowski. [W:] Tadeusz Czeżowski, Knowledge, science and values. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 68.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 4 [okładki].
64. [Nota o:] Marian Przełęcki. [W;] Marian Przełęcki, Lektury Platońskie. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 4 [okładki].
65. Od redakcji. Filozofia Nauki r. VIII nr 1 s. 5.
66. Ontologia. Semiotyka logiczna. Ontologia – semiotyka – aksjologia. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2000/2001. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 10, 15, 41.
67. Przedmowa. [Do:] Katarzyna Kijania-Placek, Logiczne podstawy konsensualnego kryterium prawdy, Kraków, Wydawnictwo UJ, s. 7-10.
68. [Wstęp do:] Heinrich Scholz, „Mowa i myślenie”. Filozofia Nauki r. VIII nr 3-4 s. 157-158.
69. Wstęp. [Do:] Joanna Odrowąż-Sypniewska, Zagadnienie nieostrości. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 1-6.
70. Wstęp. [Do:] Mieszko Tałasiewicz, Pojęcie racjonalności nauk empirycznych. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 7-12.
71.[Wstęp do:] Stanisław Leśniewski, „Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka”. Filozofia Nauki r. VIII nr 1 s. 137-139.
72. [Wstęp do:] Stanisław Leśniewski, „Czy prawda jest tylko wieczna, czy też i wieczna i odwieczna?”. Filozofia Nauki r. VIII nr 2 s. 135-136.

[2001]
73. Jan Mikołaj Żytkow [nekrolog]. Filozofia Nauki r. IX nr 1 s. 173.
74. Musica beata. [W:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 579-586.
75. Od redaktora naczelnego. Filozofia Nauki r. IX nr 1 s. 5-6.
76. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Pietruska-Madej (7.06.1938, Lwów – 26.06.2001, Warszawa). Uniwersytet Warszawski. Kwartalnik nr 4 s. 25. Przedruk w: Principia. Ekspres Filozoficzny 2001 nr 28 s. 39-42.
77. Semiotyka logiczna. Ontologia – semiotyka – aksjologia. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2001/2002. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 26, 49.
78. [Z Aleksandrą Białecką] Wstęp. [Do:] Aleksandra Białecka & Jacek J. Jadacki [red.], U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 11-16.
79. [Wstęp do:] Władysław Tatarkiewicz, O dwojakim pojmowaniu moralnego czynu. Filozofia Nauki r. IX nr 1 s. 157-158.

[2002]
80. Indeks osób. [W:] Marian Przełęcki, O rozumności i dobroci. Propozycje i morały. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 273-274.
81. Prof. dr hab. Zdzisław Augustynek [nekrolog]. Uniwersytet Warszawski. Kwartalnik nr 1 s. 41-42.
2. Ontologia – semiotyka – aksjologia. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2002/2003. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 50.
83. Philosophy. [W:] Guide-book 2002/2003. Warsaw, Warsaw School of Social Psychology, s. 23-24.

[2003]
84. Bibliography [of Jan Salamucha]. [W:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 395-419.
85. [Z Kordulą Świętorzecką:] Editorial note. [Do:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 7-9.
86. Filozofia. [W:] Informator. Rok akademicki 2003/2004. Warszawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, s. 23-24.
87. [Nota o:] Jan Salamucha. [W:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 4 [okładki].
88. Wstęp. [Do:] Jacek Juliusz Jadacki [red.], Alfred Tarski: dedukcja i semantyka [déduction et sémantique]. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 7.
89. Wstęp. [Do:] Jacek Juliusz Jadacki [red.], Analiza pojęcia informacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 5.

[2004]
90.Filozofia. [W:] Informator. Rok akademicki 2004/2005. Warszawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, s. 24-25. Toż po angielsku: Philosophy. [W:] Guide-book 2004/2005. Warsaw, Warsaw School of Social Psychology, s. 24.
91. Semiotyka logiczna. Ontologia – semiotyka – aksjologia: analiza funktorów epistemicznych. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2004/2005. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 26-27, 54-55.

[2005]
92. [Z Anną Brożek:] Bibliografia [pism Mariana Przełęckiego]. [W:] Marian Przełęcki, Intuicje moralne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 194-203.
93. Dwa jubileusze [Jerzego Pelca i Mariana Przełęckiego]. Ruch Filozoficzny t. LXII nr 2 s. 209-210.>
94. Filozofia. [W:] Informator. Rok akademicki 2005/2006. Warszawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, s. 26-27.
95. [Z Anną Brożek:] Posłowie. [Do:] Marian Przełęcki, Intuicje moralne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 185-188.
96. Posłowie. [Do:] Stefan Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii. Wyd. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, 588-601.
97. [Z Anną Brożek & Witoldem Strawińskim:] Preface. [Do:] Anna Brożek, Jacek Juliusz Jadacki & Witold Strawiński [red.], Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University (2). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 5-7.
98. Wprowadzenie do filozofii. Semiotyka logiczna. Ontologia – semiotyka – aksjologia: aporie, paradoksy i antynomie. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2004/2005. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 17, 25-26, 51-52.

[2006]
99. Filozofia. [W:] Informator. Rok akademicki 2006/2007. Warszawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, s. 15-16.
100. Posłowie. [Do] Piotr Tomasz Geach, Do czego odnoszą się wyrażenia ogólne? Krytyka pewnych teorii średniowiecznych i współczesnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 140-143.
101. Wprowadzenie do filozofii. Semiotyka logiczna. Ontologia – semiotyka – aksjologia: aporie, paradoksy i antynomie. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2006/2007. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 40, 47-48, 71-72.
102. [Z Jackiem Paśniczkiem:] The Lvov-Warsaw School: its contemporary inheritors and investigators in Poland and abroad. [Wstęp do:] Jacek Juliusz Jadacki & Jacek Paśniczek [red.], The Lvov-Warsaw School. The New Generation. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 89.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 7-15.

[2007]
103. Invitation. A brief history of the Institute. Programme description. Philosophy Studies in English. Warsaw, Institute of Philosophy, Warsaw University, s. 2-9.
104. Przemówienie na otwarcie konferencji „Mircea Eliade (1907-1986). Filozoficzna wizja świętości”, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. 16 nr 4(64) s. 7-8.
105. Wprowadzenie do filozofii. Semiotyka logiczna. Ontologia – semiotyka – aksjologia: pojęcia, twierdzenia i uzasadnienia. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2007/2008. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 40, 51-52, 85-86.
106. 100 lat mazurka polskiego. Koncert z okazji 100-lecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego [redakcja programu]. Warszawa, TNW, s: 16.

[2008]
107. Idee i ideały filozoficzne. Garść głosów w dyskusji przeprowadzonych podczas V Zjazdu Filozofii Polskiej. Ruch Filozoficzny t. LV, nr 2, s. 167-174.
108. Pan Cogito czy „łże-elity”? [W:] Janusz Mariański & Stanisław Zięba [red.], Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, s. 297-300.
109. Промова на відкиттi. Промова на закритті. [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 15, 17-18. Toż po polsku: Przemówienie na otwarcie. Przemówienie na zamknięcie. [W:] Tamże, s. 16, 19-20.
110. Промова на відкиттi. [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 143-144. Toż po polsku: Przemówienie na otwarcie. Przemówienie na zamknięcie. [W:] Tamże, s. 145-146.
111. Промова на відкиттi. [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 15, 313-314. Toż po polsku: Przemówienie na otwarcie. Przemówienie na zamknięcie. [W:] Tamże, s. 315-316.
112. Промова на відкиттi. [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.],Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 399-400. Toż po polsku: Przemówienie na otwarcie. Przemówienie na zamknięcie. [W:] Tamże, s. 401-402.
113. Semiotyka logiczna. [W:] Spis zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2008/2009. Filozofia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 40-41.
114. Słowo wstępne. [Do:] Anna Brożek & Jacek Jadacki [red.], VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Warszawa, 15-20 września 2008 roku. Księga streszczeń. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 9-10.
115. [Wprowadzenie do:] Kazimierz Ajdukiewicz, „Główne zasady logiki i metodologii. Wykłady z roku 1949/1950 w Uniwersytecie Poznańskim (na podstawie notatek Henryka Wiśniewskiego)”, Filozofia Nauki r. XVI nr 1(61) s. 117-118.

[2009]
116. [Z Anną Brożek:] O wielkości filozofii polskiej. [Wstęp do:] Marek Rembierz & Krzysztof Śleziński [red.], Studia z historii filozofii polskiej t. III, Wydawnictwo Scriptum, Bielsko–Biała–Kraków 2008 [de facto 2009], s. 7-10.

[2010]
117. Garść danych o VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym (Warszawa, 15-20 września 2008 roku [błędnie wydrukowano: 20-25 września 2009 roku]). Ruch Filozoficzny t. LXVI, nr 3, s. 577-581. Toż jako: Słowo wstępne. [Do:] Jacek Jadacki [red.], Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 11-13.
118. Przemówienie końcowe. [W:] Jacek Jadacki [red.], Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 391-392.
119. Вступне слово. [W:] Jacek Jadacki & Іван Вакарчук [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Львівcькіи Унiвepcитeт iмeнi Iвaна Фpaнкa – Uniwersytet Warszawski, s. 10-11.

[2011]
120. Wprowadzenie do wydania drugiego [oraz przypisy i komentarze]. [W:] Kazimierz Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli. Warszawa (wydanie drugie rozszerzone), Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 9-18 [oraz passim].
121. Mowa żałobna nad urną z prochami Mariana Przełęckiego, Filozofia Nauki r. XXI, nr 3(83), s. 9-10. Toż w: Anna Brożek & Jacek Jadacki [red.], Nauka i język (seria druga). Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin. Lublin: Norbertinum, s. 516-517.

[2014]
122. [Z Anną Brożek:] Editorial Note. [Do:] Kazimierz Twardowski, On prejudices, judgments and other topics in philosophy. Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 33.
123. Miscellanea Kazimierza Ajdukiewicza. Przegląd Filozoficzny r. XXII (2013) nr 4 (88) s. 27.
124. Posłowie. [Do:] Anna Brożek & Jacek Jadacki [red.], Nauka i język (seria druga). Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin. Lublin: Norbertinum, s. 515.
125. Przedmowa. [Do:] Anna Brożek & Jacek Jadacki [red.], Kazimierz Twardowski, Myśl, mowa i czyn. Część II. Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 13-16.
126. Wprowadzenie. [Do:] Anioł Dowgird, Zdrowy rozsądek i kraina marzeń. Pisma wybrane. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 7-9.

[2015]
127. [Z Anną Brożek:] Editorial Foreword. [Do:] Izydora Dąmbska, Knowledge, language and silence. Selected Papaers. Leiden–Boston: Brill–Rodopi, s. 7-10.
128. Piotr Tomasz Geach, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XXIII/2014 [de facto 2015] nr 3 (91) s. 59-63 [+ il.].
129. Przedmowa. [Do:] Stanisław Leśniewski, Pisma zebrane. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 7-12.

[2016]
130. Szkoła Lwowsko-Warszawska – tablice synchronistyczne XX wieku. [W:] Anna Brożek & Alicja Chybińska [red.], Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Lublin, Wydawnictwo Academicon, s. 395-439.
131. Wprowadzenie. [Do:] Anioł Dowgird, Kurs filozofii. T. I. Logika. Warszawa, Fundacja hrabiego Augusta Cieszkowskiego, s. V-XIII.
132. Wspomnienie o Borysie Dąbrowskim (11 sierpnia 1948 – 19 września 2016). Studia z Filozofii Polskiej vol. 12 s. 117-118.
133. [Z Anną Brożek, Alicją Chybińską i Janem Woleńskim:] Introduction. [Do:] Anna Brożek, Alicja Chybińska, Jacek Jadacki & Jan Woleński [red.], Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and Humanities. Vol. 106. Polish Analitycial Philosophy. Vol. X. Leiden-Boston, Brill-Rodopi, s. 7-10.

[2017]
134. Profesor Wolniewicz. Przemówienie na spotkaniu poświęconym pamięci Bogusława Wolniewicza w dniu dziewięćdziesięciolecia urodzin. Edukacja Filozoficzna vol. LXVI s. 235-349.
135. Wspomnienie o Borysie Dąbrowskim (11 sierpnia 1948 – 19 września 2016). Studia z Filozofii Polskiej vol. XII s. 121-123.
136. [Z Anną Brożek i Friedrichem Stadlerem:] Einleitung. Wissenschafliche Errungenschaften von Kasimir Twardowski. [W:] Kasimir Twardowski, Gassammelte deutsche Werke. Wien, Springer, s. VII-XXII.
137. [Z Anną Brożek i Friedrichem Stadlerem:] Vorwort. [Do:] Kasimir Twardowski, Gassammelte deutsche Werke. Wien, Springer, s. V-VI.