Podręczniki

[1972]
1. Wybrane zagadnienia interpretacji w grze fortepianowej według Joan Last Interpretation for the piano student. [W:] Z zagadnień nauczania gry na fortepianie, Warszawa, COPSA, s. 55-143.

[1982]
2. Propedeutyka filozofii (materiały pomocnicze). Zeszyt 1-2. Warszawa, WSiP, s: 352 + 288.

[1994]
3. Jak studiować filozofię. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 128. Wyd. 2, zmienione i uzupełnione, Warszawa 1996, Wydawnictwo WFiS UW, s: 164. Wyd. 2, dodruk, Warszawa 1997, Wydawnictwo WFiS UW, s: 164.

[1998]
4. Spór o granice istnienia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 180.

[2001]
5. Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.]. Wyd. 2, poprawione. Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.]. Wyd. 3. Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.] Wyd. 4. Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.].

[2003]
6. Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii. Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica, s: 224. Wyd. 2, poprawione i skrócone. Warszawa 2007, Wydawnictwo SWPS Academica, s: 106. [2004]

7. Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 160.