Prace redaktorskie

(a) Książki

[1993]
1. [Z Barbarą Markiewicz:] …A mądrości zło nie przemoże. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 180 [+ il.].

[1995]
2. [Z Barbarą Markiewicz:] Próg istnienia. Cz. I. Zdziesiątkowane pokolenie. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 216 [+ il.].

[1996]
3. [Z Tomaszem Bigajem & Anną Lissowską:] Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami. T. I-II. Warszawa–Otwock, Petit, s: 304 + 254.
4. [Z Barbarą Markiewicz:] Próg istnienia. Cz. II. Dzieło niedokończone. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 272 [+ il.].
5. [Z Witoldem Strawińskim:] W świecie znaków. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Pelca. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 350.

[1997]
6. Zdzisław Augustynek, Czasoprzestrzeń. Eseje filozoficzne. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 196.
7. [Z Kordulą Świętorzecką:] Jan Salamucha, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne. Lublin, TN KUL, s: 614 [+ il.].

[1998]
8. [Z Witoldem Strawińskim:] In the world of signs. Essays in honour of Professor Jerzy Pelc. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 62.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s: 462.

[1999]
9. [Z Krzysztofem Wojtowiczem:] Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s: 310.
10. Człowiek współczesny: rozum a wiara. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s: 38.
11. Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: XII, 580 [+ il.].
12. [Z Barbarą Markiewicz & Ryszardem Jadczakiem:] Polskie Towarzystwo Filozoficzne – czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 340.

[2000]
13. Joanna Odrowąż-Sypniewska, Zagadnienie nieostrości. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 164.
14. Marian Przełęcki, Lektury Platońskie. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 104.
15. Mieszko Tałasiewicz, Pojęcie racjonalności nauk empirycznych. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 132.

[2001]
16. [Z Aleksandrą Białecką:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 594.

[2002]
17. Marian Przełęcki, O rozumności i dobroci. Propozycje i morały. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 274.

[2003]
18. Alfred Tarski: dedukcja i semantyka [déduction et sémantique]. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 180.
19. Analiza pojęcia informacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 122.
20. [Z Kordulą Świętorzecką:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s: 420.

[2005]
21. Kazimierz Twardowski, Filozofia i muzyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 100 [+ płytka CD].
22. [Z Anną Brożek & Witoldem Strawińskim:] Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University (2). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 200.
23. [Z z Anną Brożek] Marian Przełęcki, Intuicje moralne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowego Semper, s: 204.
24. [Z Mikołajem Olszewskim:] Stefan Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii. Wyd. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 614.

[2006]
25. [Z Jackiem Paśniczkiem:] The Lvov-Warsaw School. The new generation. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 89.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s: 504.

[2008]
26. VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Warszawa, 15-20 września 2008 roku. Księga streszczeń. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 656.
27. [Z Anną Brożek:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Program. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 122.

[2010]
28. [Z Іваном Вакарчуком:] Філософсвкі проблеми науки / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Львівський Національний Університет імені Івана Франка – Uniwersytet Warszawski, s: 216.
29. Marian Przełęcki, Within and beyond the limits of science. Logical studies of scientific and philosophical knowledge, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 298.
30. Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 564.

[2011]
31. Kazimierz Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (Teoria poznania – logika – metafizyka – teoria wartości. Antologia z komentarzami dla szkół średnich i wyższych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 548 [+ il.].
32. [Z Anną Brożek & Berislavem Žarniciem:] Theory of imperatives from different points of view. Logic, Methodology & Philosophy of Science at Warsaw University (6), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 180.

[2013]
33. [Z Piotrem Surmą:] Jan Łukasiewicz, Pamiętnik. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 182.
34. [Z Anną Brożek & Berislavem Žarniciem:] Theory of imperatives from different points of view (2). Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (7). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 186.
35. [Z Anną Brożek:] Kazimierz Twardowski, Myśl, mowa i czyn. Część I. Kraków, Copernicus Center Press, s: 654.

[2014]
36. Anioł Dowgird, Zdrowy rozsądek i kraina marzeń. Pisma wybrane. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 614 [+ il.].
37. [Z Anną Brożek:] Kazimierz Twardowski, Myśl, mowa i czyn. Część II. Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 550.
38. [Z Anną Brożek:] Kazimierz Twardowski, On prejudices, judgments and other topics in philosophy. Amsterdam–Atlanta, Rodopi. s: 396.
39. [z Anną Brożek] Nauka i język (seria druga). Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin. Lublin: Norbertinum, s: 544.

[2015]
40. [Z Anną Brożek:] Izydora Dąmbska, Knowledge, language and silence. Selected papers. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and Humanities. Vol. 105. Polish Analitycial Philosophy. Vol. IX.  Leiden-Boston, Brill-Rodopi, s: 404.
41. Stanisław Leśniewski, Pisma zebrane. T. I-II. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 876.

[2016]
42. Anioł Dowgird, Kurs filozofii. T. I. Logika. T. II. Psychologia. Teologia przyrodzona. Filozofia moralna. Warszawa, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, s: 508+622 [+ il.].
43. [Z Anną Brożek, Alicją Chybińską i Janem Woleńskim:] Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and Humanities. Vol. 106. Polish Analitycial Philosophy. Vol. X. Leiden-Boston, Brill-Rodopi, s: 366.

[2017]
44. [Z Anną Brożek i Friedrichem Stadlerem:] Kasimir Twardowski, Gassammelte deutsche Werke. Wien, Springer, s: XXII+294.

(b) Czasopisma

[1990]
1. Polski Biuletyn Semiotyczny nr 1 [konsult. nauk.].

[1991]
2. Polish Semiotic Bulletin vol. I [konsult. nauk.].

[1992]
3. Sygnały Semiotyczne nr 1 [red. nacz.] s: 94.

[1993]
4. Filozofia Nauki r. I nr 1 [red. nacz.] s: 192.
5. Filozofia Nauki r. I nr 2-3 [red. nacz.] s: 416.
6. Filozofia Nauki r. I nr 4 [red. nacz.] s: 160.
7. Sygnały Semiotyczne nr 2 [red. nacz.] s: 128.

[1994]
8. Filozofia Nauki r. II nr 1 [red. nacz.] s: 146.
9. Filozofia Nauki r. II nr 2 [red. nacz.] s: 168.
10. Filozofia Nauki r. II nr 3-4 [red. nacz.] s: 252.

[1995]
11. Filozofia Nauki r. III nr 1-2 s: 244.
12. Filozofia Nauki r. III nr 3 [red. nacz.] s: 148.
13. Filozofia Nauki r. III nr 4 [red. nacz.] s: 192.
14. Sygnały Semiotyczne nr 3 [red. nacz.] s: 96.

[1996]
15. Filozofia Nauki r. IV nr 1 [red. nacz.] s: 162.
16. Filozofia Nauki r. IV nr 2 [red. nacz.] s: 184.
17. Filozofia Nauki r. IV nr 3 [red. nacz.] s: 176.
18. Filozofia Nauki r. IV nr 4 [red. nacz.] s: 190.

[1997]
19. Filozofia Nauki r. V nr 1 [red. nacz.] s: 184.
20. Filozofia Nauki r. V nr 2 [red. nacz.] s: 178.
21. Filozofia Nauki r. V nr 3 s: 176.
22. Filozofia Nauki r. V nr 4 [red. nacz.] s: 168.

[1998]
23. Filozofia Nauki r. VI nr 1 [red. nacz.] s: 160.
24. Filozofia Nauki r. VI nr 2 [red. nacz.] s: 156.
25. Filozofia Nauki r. VI nr 3-4 [red. nacz.] s: 220.
26. Sygnały Semiotyczne nr 4 [red. nacz.] s: 74.

[1999]
27. Filozofia Nauki r. VII nr 1-2 [red. nacz.] s: 158.<
28. Filozofia Nauki r. VII nr 3-4 [red. nacz.] s: 214.

[2000]
29. Filozofia Nauki r. VIII nr 1 [red. nacz.] s: 174.
30. Filozofia Nauki r. VIII nr 2 [red. nacz.] s: 160.
31. Filozofia Nauki r. VIII nr 3-4 [red. nacz.] s: 184.

[2001]
32. Filozofia Nauki r. IX nr 1 [red. nacz.] s: 172.
33. Sygnały Semiotyczne nr 5 [współred. z Leszkiem Aleksandrem Kołodziejczykiem] s: 74.

[2006]
34. [Z Anną Brożek, Edwardem Nieznańskim i Kordulą Świętorzecką:] Materiały konferencji Logiczny fundament filozofii. Blok w: Studia Philosophiae Christianae r. XLII nr 1 s. 7-104.

[2011]
35. [Z Anną Brożek, Rosją Mastopem i Berislavem Žarniciem:] Imperatives, Performatives and Norms in Social Reality. Wydanie spracjalne: European Journal of Analytic Philosophy vol. VII nr 2 s: 152.

(c) Teksty

[1987]
1. Władysława Tatarkiewicza autoportret filozoficzny. Edukacja Filozoficzna vol. III s. 409-426.

[1988]
2. Józef M. Bocheński, „O filozofii analitycznej”. Odra r. XXVIII nr 6 s. 35-43.

[1990]
3. Józef M. Bocheński, „O filozofii analitycznej”. Ruch Filozoficzny t. XLVII nr 1 s. 35-41.

[1993]
4. Kazimierz Ajdukiewicz, „Kategorie syntaktyczne i antynomie logiczne”, Filozofia Nauki r. I nr 1 s. 163-182.
5. Fikcje dowolnie bliskie realności. [Rozmowa] z Marianem Przełęckim […]. Filozofia Nauki r. I nr 2-3 s. 9-19.
6. Kazimierz Twardowski, „Psychologia myślenia”. Filozofia Nauki r. I nr 4 s. 127-150.

[1994]
7. Stanisław Leśniewski, „Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych”. Filozofia Nauki r. II nr 1 s. 117-134.
8. Stanisław Leśniewski, „Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczności”. Filozofia Nauki r. II nr 2 s. 117-147.
9. Jan Łukasiewicz, Franciszek Smolka, Stanisław Leśniewski et al., „U źródeł logiki trójwartościowej”. Filozofia Nauki r. II nr 3-4 s. 227-240.

[1995]
10. Jan Salamucha, „Krytyka poznania”. Filozofia Nauki r. III nr 1-2, s. 193-225.
11. Kazimierz Ajdukiewicz, „My philosophical ideas” [transl. by Richard Harandon; ed. by Jacek J. Jadacki]. [W:] Vito Sinisi & Jan Woleński [red.], The heritage of Kazimierz Ajudkiewicz. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 40.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 13-33.
12. Kazimierz Ajdukiewicz, „Radykalny konwencjonalizm”. Filozofia Nauki r. III nr 4 s. 161-187.
13. „Racjonalość – Falsyfikacjonizm – Kosmologia”. Filozofia Nauki r. III nr 1-2 s. 143-182.
14. Zygmunt Zawirski, „Nauka i metafizyka (I)”. Filozofia Nauki r. III nr 3 s. 103-135.

[1996]
15. [Głosy w dyskusji:] „Granice nauki”. Filozofia Nauki r. IV nr 4 s. 86-87, 102-107, 145.
16. Kazimierz Lewy, „Dwa wykłady o logicznej konieczności i możliwości”. Filozofia Nauki r. IV nr 2 s. 159-171.
17. Jan Łukasiewicz, Wykłady zjazdowe. Filozofia Nauki r. IV nr 3 s. 149-170.
18. Kazimierz Twardowski, „Teoria sądów”. Filozofia Nauki r. IV nr 4 s. 156-173.
19. Zygmunt Zawirski, „Nauka i metafizyka (II)”. Filozofia Nauki r. IV nr 1 s. 131-143.

[1997]
20. Leon Chwistek, „Podstawy logiki”. Filozofia Nauki r. V nr 4 s. 131-156.
21. Jan Łukasiewicz, „Dwaj filozofowie nowożytni: Kartezjusz i Kant”. Filozofia Nauki r. V nr 2 s. 159- 166.
22. Jan Łukasiewicz, „Logika i problem podstaw matematyki”. Filozofia Nauki r. V nr 3 s. 147-162.
23. Jan Łukasiewicz, „Zasada sprzeczności u Arystotelesa”. Filozofia Nauki r. V nr 1 s. 147-164.

[1998]
24. Alfred Tarski, Letter to rev. Józef Bocheński. Filozofia Nauki r. VI nr 3-4 s. 209-211.
25. Jan Łukasiewicz, Z Elementów logistyki. Filozofia Nauki r. VI nr 3-4 s. 179-206.
26. Roman Ingarden, „Nauka i filozofia”. Filozofia Nauki r. VI nr 1 s. 137-150.
27. Stanisław Leśniewski, „O podstawach filozoficznych teorii mnogości”. Filozofia Nauki r. VI nr 2 s. 123-139.

[1999]
28.Stanisław Leśniewski, Listy do Kazimierza Twardowskiego. Filozofia Nauki r. VII nr 1-2 s. 115-133.
29. Stanisław Leśniewski. „Podstawy ogólnej teorii mnogości I”. Filozofia Nauki r. VII nr 3-4 s. 177-208.

[2000]
30. Stanisław Leśniewski, „Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka”. Filozofia Nauki r. VIII nr 1 s. 139-169.
31. Stanisław Leśniewski, „Czy prawda jest tylko wieczna, czy też wieczna i odwieczna”. Filozofia Nauki r. VIII nr 2 s. 135-156.
32. Heinrich Scholz, „Mowa i myślenie”. Filozofia Nauki r. VIII nr 3-4 s. 157-179.

[2001]
33. Władysław Tatarkiewicz, „O dwojakim pojmowaniu moralnego czynu”. Filozofia Nauki r. IX nr 1 s. 157-169.

[2002]
34. Maria Kokoszyńska-Lutmanowa, „Co znaczy „relatywność prawdy”?”. Filozofia Nauki r. X nr 3-4 s. 149-158.

[2003]
35. Janina Jankowska-Orynżyna, „Wesele na Pagórkach”. Magazyn Wileński nr 8 s. 20-22.
36. J.S. Wroczyński, „Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego”. Uniwersytet Warszawski. Kwartalnik nr 4 s. 20-21.
37. Czesław Jankowski, „Fundacja naukowa”. Rocznik TNW r. LXV/2002 [de facto 2003] s. 94-101.

[2006]
38. Kazimierz Ajdukiewicz, „W sprawie determinizmu fizycznego. Recenzja pracy habilitacyjnej dra Z. Augustynka pt. Determinizm fizyczny”. Filozofia Nauki r. XIV nr 4 (56) s. 125-136.
39. Roman Suszko, „Filozofia jako nauka o nauce”. Filozofia Nauki r. XIV nr 1(53) s. 183.

[2008]
40. Kazimierz Ajdukiewicz, „Główne zasady logiki i metodologii. Wykłady z roku 1949/1950 w Uniwersytecie Poznańskim (na podstawie notatek Henryka Wiśniewskiego)”, Filozofia Nauki r. XVI nr 1(61) s. 119-157.
41. Maria Ossowska, „Can ethics be systematized?”. [W:] Anna Brożek [red.], Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (3). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 6-13.

[2010]
42. Edward Poznański, „Warszawska Szkoła Logiczno-Filozoficzna (1918-1939)”, Filozofia Nauki r. XVIII nr 2, s. 139-150.

[2013]
43. Kazimierz Ajdukiewicz, Minutiae. Autobiografia i eseje z początku lat dwudziestych, Filozofia Nauki r. XXI, nr 2(82), s. 159-184.
44. Leszek Nowak, Wybrane pojęcia semiotyczne w koncepcji Kazimierza Ajdukiewicza, Filozofia Nauki r. XXI, nr 4(84), s. 131-154.

[2014]
45. Kazimierz Ajdukiewicz, I. Eseje logiczno-filozoficzne. II. Autoreferaty. III. Korespondencja z Kazimierzem Twardowskim. Przegląd Filozoficzny r. XXII (2013), nr 4 (88), s. 28-120.