Przekłady

[1972]
1. Konstantin M. Dolgow, „Fenomenologia literatury Romana Ingardena” [przekład z rosyjskiego]. [W:] Fenomenologia Romana Ingardena. Warszawa, s. 359-380.
2. Stiepan F. Odujew, „Fenomenologia i nietzscheanizm” [przekład z rosyjskiego]. [W:] Fenomenologia Romana Ingardena. Warszawa, s. 445-456.
3. Zurab M. Kakabadze, „Przyczynek do krytyki fenomenologii Husserla” [przekład z rosyjskiego]. [W:] Fenomenologia Romana Ingardena. Warszawa, s. 113-126.

[1980]
4. D. Jean Umiker-Sebeok & Thomas A. Sebeok, „Pierwotne «języki» znakowe ze stanowiska semiotyki” [przekład z angielskiego]. Studia Semiotyczne t. X s. 15-42.

[1986]
5. Michel Meyer, „Chaim Perelman i filozofia współczesna” [przekład z francuskiego]. Studia Semiotyczne t. XIV-XV s. 53-55.

[1997]
6. Barry Smith, Dlaczego nie istnieje filozofia polska [przekład z angielskiego]. Filozofia Nauki r. V nr 1 s. 5-15.

[1999]
7. Jan Łukasiewicz, Curriculum vitae (1953) [przekład z angielskiego]. [W:] Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 4-7.
8. Jan Łukasiewicz, Zasada indywiduacji [przekład z angielskiego]. [W:] Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 86-96.
9. Jan Łukasiewicz, Dowód spójności aksjomatyki w teorii dedukcji [przekład z angielskiego]. [W:] Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 127.
10. Jan Łukasiewicz, Najkrótszy aksjomat implikacyjnego rachunku zdań [przekład z angielskiego]. [W:] Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 189-197.
11. J. Łukasiewicz, System logiki modalnej [przekład z angielskiego]. [W:] Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 245-251.
12. Jan Łukasiewicz, [Boole.] List […] do Komitetu Boole’owskiego Królewskiej Akademii Irlandzkiej w Dublinie [przekład z angielskiego]. [W:] Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s. 374.

[2003]
13. Heinrich Scholz, J. Salamucha, The appearance of antinomial problems within medieval logic [review] [przekład z niemieckiego]. [W:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 327-328.
14. Heinrich Scholz, The mathematical logic and the metaphysics [fragmenty] [przekład z niemieckiego]. [W:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 323-325.
15. Jan F. Drewnowski, The proof “ex motu”for the existence of God. Logical analysis of St. Thomas Aquinas’ arguments [recenzja] [przekład z polskiego]. [W:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 321-322.
16. Johannes Bendiek. On the logical structure of proofs for the existence of God. I [fragmenty] [przekład z niemieckiego]. [W:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 329-320.
17. Józef M. Bocheński, J. Salamucha, The notion of deduction in Aristotle and St. Thomas Aquinas [recenzja] [przekład z francuskiego]. [W:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 311-315.
18. Józef M. Bocheński, J. Salamucha, The proof “ex motu”for the existence of God. Logical analysis of St. Thomas Aquinas’ arguments [recenzja] [przekład z francuskiego]. [W:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 317-321.

[2010]
19. Marian Przełęcki, Introduction [przekład z polskiego]. [Do:] Marian Przełęcki, Within and Beyond the Limits of Science. Logical Studies of Scientific and Philosophical Knowledge, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s, 7-10.
20. Marian Przełęcki, Final remarks to the Polish Edition of The Logic of Empirical Theories (fragments) [przekład z polskiego]. [W:] Marian Przełęcki, Within and Beyond the Limits of Science. Logical Studies of Scientific and Philosophical Knowledge, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 33-43.