Publicystyka i beletrystyka

(a) Publicystyka

[1973]
1. Nauka – technika – człowiek. Itd nr 19 s. 4.

[1980]
2. Szkoła najwyższych wartości. [W:] 35-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. Olsztyn, s. 26-27.

[1988]
3. Po powrocie. Rozmowa z ojcem Józefem M. Bocheńskim [opr.]. Kultura Niezależna [wydawnictwo podziemne] r. XI nr 45 s. 46-551.

[1989]
4. Rozumnie i beznamiętnie. Tygodnik Powszechny nr 34 s. 8.

[1990]
5. Anatomia manipulacji. Niezależne Słowo nr 10 s. 11. Toż w: Tygodnik „Małopolska” nr 15 s. 7.
6. Krzemieniecka przewodniczka. Magazyn Wileński nr 21 s. 22.
7. Ludzie z dołu. Młoda Polska nr 21 s. 12.
8. Mroczne słowa. Młoda Polska nr 31 s. 12.
9. Nagrobek. Młoda Polska nr 29 s. 12.
10. Słownikowe upiory. Najwyższy Czas nr 30-33 s. VII. Toż jako: Słowa-upiory: o potrzebie dezideologizacji wydawnictw słownikowych. Vocabulum et vocabularium. Вып. 1. Харьков 1994, s. 128-134.
11. Trzy pytania. Młoda Polska nr 38 s. 10.
12. Uniwersytet im. Stanisława Staszica. Tygodnik „Solidarność” nr 6 s. 10-11.
13. Wyobraźnia i pamięć. Młoda Polska nr 20 s. 12.
14. Znawstwo. Młoda Polska nr 22 s. 12.

[1991]
15. Nie będzie tych pomników. Najwyższy Czas nr 2 s. II.
16. Zabobon. Najwyższy Czas nr 39 s. VI.

[1992]
17. Dzikie Pola. „Podróże i marzenia”. Dodatek do Nowego Świata nr 306 s. IV-V.
18. Tych nie wywieźli. Nowy Świat nr 33 s. 6.
19. W sprawie Królewca. Najwyższy Czas nr 48 s. X.
20. Zakazane czy zapomniane? Nowy Świat nr 301 s. 10.

[1993]
21. Alma Mater Vilnensis. Głos Nauczycielski nr 8 s. 6. Toż w: Wileńskie Rozmaitości nr 6 s. 4; Goniec Kresowy nr 3 s. 10-11.
22. Co to znaczy „być Polakiem”. Magazyn Wileński nr 9 s. 21-23.
23. Dwie zbrodnie: rzeczywistość i ocena. Słowo – Dziennik Katolicki nr 205 s. 6.
24. Dzwon rozpaczy. Gazeta Współczesna nr 146 s. 11. Toż: Żywi tylko opłakują. Kontakty nr 33 s. 12.
25. Fikcje i fakty. Najwyższy Czas nr 34 s. I, IV-VII, X. Toż w: Magazyn Wileński nr 17 s. 7-9.
26. Jak nie ulec potędze kłamstwa. Magazyn Wileński nr 8 s. 5-7.
27. Jeszcze w obronie życia. Przegląd Katolicki nr 13 s. 9.
28. Kto ty jesteś? Polak… Goniec Kresowy nr 3 s. 3.
29. Nad Trockimi Jeziorami. Życie kulturalne Wileńszczyzny w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Magazyn Wileński nr 15-16 s. 25-27.
30. Polen. Het ongewone wapenfeit van een Oostblokland [wywiad dla Julii Quak-Stoilovej]. Filosofie Magazine nr 8 s. 10-13.
31. Tragedia nekropoli św. Stefana w Wilnie. Kurier Wileński nr 82 s. 4.
32. U progu wygranej. Najwyższy Czas nr 42 s. III.
33. Wyborcza nadzieja. Słowo – Dziennik Katolicki nr 151 s. 8.

[1994]
34. Mistrzowie polszczyzny znad Niemna, Dźwiny, Prypeci [współredakcja z Pawłem Waszakiem]. [1.] Józef Baka, Jan Barszczewski. Ignacy Baliński. Głos znad Niemna r. V nr 20 s. 4.
35. Nec mergetur. Przechadzka samotna po Wilnie filozofów. Odra r. XXXV nr 6 s. 27-33 [z fotografiami].

[1996]
36. Wyzwania dla myśli polskiej. Społeczeństwo Otwarte r. VII nr 2 s. 53.

[1997]
37. W sprawie „Krótkiego kursu dla filozofów” [jako Jacek J. Syrokomla]. Najwyższy Czas r. VIII nr 5 s. 19.
38. W sprawie upadku nauki. Najwyższy Czas r. VIII nr 8 s. 14.
39. Logiczna nędza konstytucji. Najwyższy Czas r. VIII nr 21 s. IV, XV.
40. Krzyż Ponarski na Powązkach. Życie r. II nr 121 s. 5.
41. Powstaniec w sutannie. Gazeta Polska r. IV nr 34 s. 20.
42. Pod Krzyżem Ponarskim na warszawskich Powązkach. Magazyn Wileński nr 7 s. 18-20.

[1998]
43. Moje Wilno. Nasz Dziennik r. I nr 54 s. 7.
44. Nonszalancja historyczna i terminologiczna. Nasz Dziennik r. I nr 67 s. 10.

[1999]
45. Chrześcijaństwo na straży rozumu [wywiad przeprowadzony przez Pawła Paliwodę]. Życie nr 270 s. 23.

[2000]
46. Który opus ma poemat symfoniczny Smutna opowieść Mieczysława Karłowicza? [rozmowa z Michałem Łuczewskim]. Mishellanea. Biuletyn Naukowy Studentów Kolegium MISH nr 1 s. 67-71.
47. Widmo filozofii polskiej. Jak mówić o współczesnej polskiej filozofii? – prof. Bogusławowi Wolniewiczowi odpowiada prof. Jacek Jadacki. Życie nr 267 s. 15.

[2001]
48. Ogień zawleczony przez obcych generałów. Życie nr 187 s. 18.

[2002]
49. Korespondencja [w sprawie „Myśli o wychowaniu narodu”]. Odra r. XLII nr 7-8.
50. Myśli o wychowaniu narodu. Odra r. XLII nr 4 s. 11-14. Przedruk w: Panorama Kresowa 2002 nr 26 s. 7-9.
51. O sprawiedliwości. Charaktery nr 12 s. 54.
52. Rzeczywiste insynuacje kontra rzekome fantasmagorie [polemika z Profesorem Andrzejem Garlickim]. Newsweek. Polska nr 32 s. 54-56.

[2003]
53. Być albo nie być. Charaktery nr 8 s. 51.
54. Dumka ukraińska na Lwowskim Rynku. Odra r. XLIII nr 2 s. 37-41.
55. Jak dwa razy dwa. Charaktery nr 7 s. 49.
56. List [w sprawie książki Rys monograficzny działalności DW-HZŁ], Zeszyty Łomżyńskie r. V nr s. 53.
57. Kto pyta, nie błądzi. Charaktery nr 11 s. 51.
58. Między zabawą a pracą. Charaktery nr 5 s. 51.
59. O mądrości. Charaktery nr 2 s. 51.
60. O miłości ojczyzny. Charaktery nr 3 s. 51.
61. Sam jak palec. Charaktery nr 12 s. 50.
62. Szczęście spada z nieba. Charaktery nr 9 s. 50.
63. Twoja krzywda, mój zysk. Charaktery nr 4 s. 47.
64. Tyz prowda. Charaktery nr 6 s. 51.
65. Wolnoć, Tomku, w swoim domku. Charaktery nr 10 s. 51.
66. Zaczarowane miasto [Krzysztof Gedroyć, Listy z dolnego miasta [rec.]], Kontakty nr 34 s. 14.

[2004]
67. Arszenik w szampanie, czyli kto zabił teściową. Charaktery nr 2 s. 52.
68. Bądź sobą, ale którym. Charaktery nr 5 s. 51.
69. Granice ludzkiej jaźni. Charaktery nr 3 s. 53.
70. Ile praw, tyle możliwości. Charaktery nr 8 s. 52.
71. Kilka myśli wigilijnych: Triumfy króla niebieskiego. Magazyn Wileński 12(252), s. 3-4.
72. Kłopoty z przyczynami i skutkami. Charaktery nr 10 s. 50.
73. Kondycja filozofii polskiej: dawniej i teraz. Uwagi pierwsze o uwagach Prof. Woleńskiego. Diametros. Internetowy Serwis Filozoficzny nr 1 (wrzesień), s. 163-170.
74. Pionki, warcaby i świat. Charaktery nr 12 s. 51.
75. Polska racja stanu a cywilizacja Zachodu. Odra r. XLIV nr 5 s. 23-26.
76. Sam profesor upiekł te gęś… Charaktery nr 4 s. 49.
77. Wyrzuty sumienia i poczucie winy. Charaktery nr 7 s. 53.
78. Zdrowy rozsądek i chora wyobraźnia. Charaktery nr 6 s. 53.

[2005]
79. Nie ma chorych, są tylko chorzy. [W:] Dorota Krzemionka-Brózda et al. [red.], Siły, które pokonają raka: wiara, nadzieja, zdrowie. Kielce, Wydawnictwo Charaktery, s. 149-153.
80. O pięknie: Zamoyski czy Nikifor. Charaktery 1(96), s. 67-68.
81. Refleksje o ślubowaniu akademickim. Uniwersytet Warszawski. Kwartalnik nr 4(25), s. 17-18.
82. Czy śmierć jest kresem wszystkiego? Co po niej nastąpi? Czy śmierć to ostatnia granica? Znane postaci mówią o przemijaniu. Dziennik nr 165 (1 listopada), s. 26.
83. Dwa sukcesy Instytutu Filozofii. Uniwersytet Warszawski nr 5(30) (grudzień), s. 4-6.

[2007]
84. Nadanie imienia Tadeusza Kotarbińskiego sali wykładowej w Instytucie Filozofii. Uniwersytet Warszawski nr 1(31) (marzec), s. 21-22.
85. Filozofia szczęścia. Z prof. Jackiem Jadackim rozmawia Katarzyna Skawska. Warsaw Point nr 34 (październik), s. 52-53.

[2008]
86. [Rozmowa] z Jackiem J. Jadackim – filozofem. [W:] Edward Rużyłło, Rozmowy o wychowaniu. Łomża, Oficyna Wydawnicza Stopka, s. 35-47.

[2009]
87. [Z Anną Brożek:] Wielkość filozofii polskiej, Studia z Filozofii Polskiej t. III (2008), s. 7-10.

[2010]
88. Czy Kopernik zasługiwałby na tytuł profesora? O tym, jak oceniać naukowców, Plus-Minus. Tygodnik Rzeczpospolitej nr 34(965), s. P14-P15. Przedruk w: Nowotwory. Journal of Oncology vol. LXII (2012), nr 2, s. 56-60.
89. [Z Anną Brożek:] Fryderyk Chopin: geniusz muzyczny o duszy niezwykłej, Uniwersytet Warszawski nr 6(50), s. 32-34.
90. Melancholia w muzyce. Białystok, Pro Art, s: 8.
91. Szanuj każdego, nawet wroga [list w sprawie tekstu Magdaleny Środy „Jak nauczał Chrystus” z Gazety Wyborczej z 7 kwietnia 2010 roku], Rzeczpospolita nr 100 (8611) [z 29 kwietnia], s. A17.
92. Z Wojciechem Maciejewskim rozmawia Jacek Jadacki. [W:] Jagna Dankowska et al. [red.], Roman Maciejewski – twórca charyzmatyczny, Poznań-Warszawa, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, s. 231-248.

[2011]
93. Zdjęcie spod stosu trupów, Odra r. MMXI nr 11, s. 42-50.
94. Zrozumieć Chopina. Białystok, Pro-Art, s: 26.

[2015]
95. O dwóch postulatach nauki. Uniwersytet Warszawski r. XX (2015) nr 5, s. 5.

[2018]
96. O wydarzeniach marcowych 1968. Indywidualne obserwatorium. Wielkopolski Kurier WNET nr 46 (kwiecień), s. 4.

(b) Beletrystyka

[2012]
1. Bajki dla mądrych dzieci. Księga zwierząt, Warszawa, Wydawnictwo Literackie Semper, s: 86 [+ il.].