05 Maj 2017

Filozofia polska XIX i XX wieku

0 Komentarzy

Jacek Jadacki

Filozofia polska XIX i XX wieku
Tomy I-II

Format B5, s. 388+409, ilustracje, oprawa twarda
t. 1 ISBN 978-83-7507-192-4
t. 2 ISBN 978-83-7507-193-1

Spis treści tomu I

Przedmowa

Wprowadzenie: Siedem wieków myśli polskiej

I. IDEE, CENTRA I EPOKI

1. Wkład środowiska wileńskiego do filozofii polskiej
2. Romantyzm w kulturze polskiej

II. KORYFEUSZE

A. MONOGRAFIE

1. Hugo Kołłątaj
2. Stanisław Staszic
3. Jan Śniadecki
4. Józef Kalasanty Szaniawski
5. Anioł Dowgird
6. Krystyn Lach-Szyrma
7. Florian Bochwic
8. Jan Sleszyński
9. Adam Mahrburg
10. Wincenty Lutosławski

B. STUDIA

1. Patrycy Przeczytański
2. Hieronim Stroynowski
3. Józef Władysław Bychowiec
4. Józef Wojciech Gołuchowski
5. Andrzej Towiański
6. Cyprian Kamil Norwid
7. Władysław Kozłowski
8. Stefan Pawlicki
9. Aleksander Raciborski
10. Władysław Biegański
11. Władysław Mieczysław Kozłowski
12. Marian Zdziechowski
13. Marian Massonius
14. Leon Petrażycki

Posłowie
Piśmiennictwo
Wykaz ilustracji
Spis nazwisk
Spis treści tomu II

I. IDEE, CENTRA, EPOKI

1. Miejsce Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w kulturze polskiej
2. Wpływ Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na filozofię polską drugiej połowy XX wieku
3. Semiotyka w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
4. Filozofia polska w latach 1969-1989

II. KORYFEUSZE

A. MONOGRAFIE

1. Kazimierz Twardowski
2. Tadeusz Kotarbiński
3. Władysław Tatarkiewicz
4. Stanisław Leśniewski
5. Kazimierz Ajdukiewicz
6. Maria Ossowska
7. Izydora Dąmbska
8. Zdzisław Augustynek
9. Leszek Kołakowski
10. Elżbieta Pietruska-Madej
11. Jakub Karpiński
12. Jerzy Perzanowski
13. Józef Życiński

B. STUDIA

1. Michał Sobeski
2. Jan Łukasiewicz
3. Bronisław Bandrowski
4. Henryk Elzenberg
5. Jan Franciszek Drewnowski
6. Klemens Szaniawski
7. Jerzy Kmita
8. Leszek Nowak

Posłowie
Piśmiennictwo
Wykaz ilustracji
Spis nazwisk

Przejdź do sklepu

[do góry]