Fotografie

Sam – w różnych latach…

Puchaczów 1946 (pół dnia po urodzeniu)

Rajgród 1956

Olsztyn 1959

Olsztyn 1960

Olsztyn 1964

Warszawa 1966

Warszawa 1976

Warszawa 1986

Warszawa 1991

Warszawa 1996

Olsztyn 2002

Augustów 2011

Rytro 2012

Lublin 2016

Warszawa 2016 (jako Michał Szubert – pierwszy dziekan Wydziału Filozoficznego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego)

Warszawa 2017

Warszawa 2017

Z uczniami i kolegami…

Wśród uczniów. Stoją od lewej: Jerzy Pluta, Aleksandra Horecka, Anna Brożek. Joanna Odrowąż-Sypniewska i Mieszko Tałasiewicz
(Warszawa 2006)
Wśród uczestników VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego (Warszawa 2008)

Z wielkimi i sławnymi tego świata…

Z Profesorami Tadeuszem Zalewskim i Witoldem Rudzińskim (Warszawa 1968)

Z Profesorem Klemensem Szaniawskim (Warszawa 1980)

Z Profesorem Andrzejem Grzegorczykiem (Warszawa 1986)

Z Ojcem Profesorem Józefem Bocheńskim (Warszawa 1987)

Z Profesorem Andrzejem Staruszkiewiczem (Kraków 1989)

Z Profesorem Antonim Stępniem (Lublin 1989)

Z Profesorem Jerzym Pelcem (Warszawa 1991)

Z Profesorem Władysławem Stróżewskim (Warszawa 1993?)

Z Lechem Wałęsą i Profesorem Jerzym Perzanowskim (Warszawa 1995)

Z Profesorem Jerzym Perzanowskim (Toruń 1995)

Z Profesor Marią Baghramian (Dublin 1996)

Z Profesorem Peterem Simonsem (Dublin 1996)

Z Profesorem Piotrem Geachem (Dublin 1996)

Z Profesorem Stefanem Swieżawskim i jego żoną Marią (Warszawa 2000)

Z Kardynałem Józefem Glempem (Warszawa 2001)

Z Marszałek Alicją Grześkowiak (Warszawa 2001)

Z Papieżem Janem Pawłem II (Rzym 2001)

Z Profesorem Andrzejem Stelmachowskim (Warszawa 2001)

Z Profesorami Andrzejem Wiśniewskim i Leonem Kojem (Guciów 2001)

Z Profesorem Krzysztofem Tatarkiewiczem (Katowice 2001)

Z Profesorem Markiem Wąsowiczem (Warszawa 2001)

Z Profesorem Piotrem Węgleńskim (Warszawa 2001)

Z Profesor Marią Zubrycką i Profesorem Iwanem Wakarczukiem (Warszawa 2003)

Z Profesorami Bogusławem Wolniewiczem, Januszem Skarbkiem i Profesor Zofią Rosińską (Warszawa 2005)

Z Profesorem Witoldem Marciszewskim (Białystok 2006)

Z Profesorem Andrzejem Paszewskim (Warszawa 2007)

Z Biskupem Tadeuszem Pikusem (Warszawa 2008)

Z Profesorami Andrzejem Eliaszem i Stanisławem Morytą (Warszawa 2008)

Z Księdzem Profesorem Michałem Hellerem i Profesorem Włodzimierzem Lengauerem (Warszawa 2008)

Z Profesorem Ryszardem Legutką (Warszawa 2008)

Z Rabinem Michaelem Schudrichem (Warszawa 2008)

Z Profesorem Marianem Przełęckim (Otwock 2009)

Z Profesor Katarzyną Chałasińską-Macukow (Warszawa 2010)

Z Profesorem Stanisławem Morytą (Warszawa 2012)

Z Profesorostwem Renatą i Andrzejem Grzegorczykami (Otwock 2013) 

Z Wojciechem Maciejewskim, bratem Romana (Otwock 2013)

Z Ewą Malicką, bratanicą Stanisława Leśniewskiego (Warszawa 2015)

Z Profesorem Andrzejem Tomczakiem, wnukiem Kazimierza Twardowskiego (Toruń 2015)

Z Profesorem Marianem Pałysem (Warszawa 2015)

Z Profesor Katarzyną Chałasińską-Macukow w stroju dziekańskim z połowy XIX-wieku (Warszawa 2016)

Z Profesor Katarzyną Chałasińską-Macukow (Warszawa 2017)