Konferencje

1. I Polish-American Symposium in Semiotics (organizacja techniczna), 22-27.05.1978, Zakład Semiotyki Logicznej UW, Radziejowice; uczestników ok. 50.

2. Dyskusja okrągłego stołu JAKIEJ FILOZOFII POLACY POTRZEBUJĄ, 12.12.1980, Oddział Warszawski PTF, Warszawa; uczestników ok. 50.

3. I Cykl wykładów WIELCY MYŚLICIELE POLSCY XX WIEKU, 1981, Oddział Warszawski PTF, Warszawa; uczestników ok. 50.

4. Konferencja dla nauczycieli propedeutyki filozofii, 3.09.1981, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Gdańsk; uczestników ok. 25.

5. II Cykl wykładów WIELCY MYŚLICIELE POLSCY XX WIEKU, 1984, Oddział Warszawski PTF, Warszawa; uczestników ok. 50.

6. The Lvov-Warsaw School and the Contemporary Philosophy (członkostwo Komitetu Organizacyjnego), 15-21.11.1995, Lwów–Warszawa; uczestników ok. 100.

7. Sympozjum naukowe CZŁOWIEK-NAUKA-WIARA (członkostwo Komitetu Organizacyjnego; kierowanie całością organizacji po śmierci prof. Tomasza Hofmokla), 19-21.11.1999, Uniwersytet Warszawski, Warszawa; uczestników ok. 500.

8. Sesja naukowa STANISŁAW LEŚNIEWSKI – APOSTATA FILOZOFII, 6.12.1999, TNW i PTF, Warszawa; uczestników ok. 20.

9. Sesja naukowa KLEMENS SZANIAWSKI. MIĘDZY MĄDROŚCIĄ A NAUKĄ, 13.03.2000, TNW, PTF i IF UW, Warszawa; uczestników 55 (w tym 6 referentów).

10. [Z Iwanem Wakarczukiem:] I [Ukraińsko-Polskie] Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI, 5-12.06.2000, Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franka, IF i MISH UW, Lwów; uczestników ze strony polskiej – 16, ze strony ukraińskiej – ok. 20.

11. Festiwal Nauki w Instytucie Filozofii UW, 20.09.2000; uczestników – ok. 2000.

12. Sympozjum naukowe DEDUKCJA I SEMANTYKA z okazji setnej rocznicy urodzin Alfreda Tarskiego, 15.01.2001, TNW i PTF, Warszawa; uczestników – ok. 100.

13. [Z Iwanem Wakarczukiem:] II [Ukraińsko-Polskie] Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI: WSPÓŁCZESNE KONTROWERSJE LOGICZNO-METAFIZYCZNE, 20-30.09.2001, PUIF, IF i MISH UW, Warszawa; uczestników – ok. 40.

14. Nauka i filozofia. Sesja naukowa w pierwszą rocznicę śmierci Profesor Elżbiety Pietruskiej-Madej, 26.06.2002, Instytut Filozofii UW, Warszawa; uczestników – ok. 50.

15. [Z Iwanem Wakarczukiem:] III [Ukraińsko-Polskie] Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI, 19-27.10.2002, PUIF, IF i MISH UW, Lwów; uczestników – ok. 50.

16. I Praska Wiosna Filozoficzna, 27.03–5.06.2003, SWPS, Warszawa; uczestników – ok. 50.

17. [Z Iwanem Wakarczukiem:] IV [Ukraińsko-Polskie] Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI: WOKÓŁ PROBLEMU PSYCHOFIZYCZNEGO, 23-30.11.2003, PUIF, IF i MISH UW, Warszawa; uczestników – ok. 50.

18. II Praska Wiosna Filozoficzna, 15.04–27.05.2004, SWPS, Warszawa; uczestników – ok. 50.

19. [Z Iwanem Wakarczukiem:] V [Ukraińsko-Polskie] Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI: WIEDZA NAUKOWA I POZANAUKOWA, 14-21.11.2004, PUIF, IF i MISH UW, Warszawa; uczestników – ok. 50.

20. Sympozjum LOGICZNY FUNDAMENT FILOZOFII. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego (wraz z Anną Brożek, Edwardem Nieznańskim i Kordulą Świętorzecką), 18.02.2005, TNW i UKSW, Warszawa; uczestników – ok. 70.

21. Rok Tadeusz Kotarbińskiego [jako członek Komitetu Honorowego Obchodów], Warszawa, [na mocy uchwały Prezydium PAN z] 8.02.2006.

22. [Z Iwanem Wakarczukiem:] VI [Ukraińsko-Polskie] Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI: METODY BADAWCZE W HUMANISTYCE I NAUKACH ŚCISŁYCH, 2-9.04.2006, PUIF, IF i MISH UW, Lwów; uczestników – ok. 50.

23. KULTURA POLITYCZNA. Dyskusja okrągłego stołu, 22.06.2006, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Instytut Filozofii UW, Warszawa; uczestników – ok. 50.

24. [Z Anną Brożek i Aleksandrą Horecką:] Konferencja francusko-polska SZKOŁA LWOWSKO-WARSZAWSKA: KAZIMIERZ TWARDOWSKI I JEGO UCZNIOWIE, 14-16.12.2006, Instytut Filozofii UW, Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu i Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa; uczestników – ok. 50.

25. [Z Iwanem Wakarczukiem:] VII [Ukraińsko-Polskie] Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI Myśl i język, 1-6.10.2007, PUIF i UW, Warszawa; uczestników – ok. 50.

26. [Jako przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 15.20.09.2008, Komitet Nauk Filozoficznych PAN, SWPS, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i UW, Warszawa; uczestników – ok. 700.