Opinie

Księgi pamiątkowe

Myśli o języku, nauce i wartościach [Seria pierwsza]

Witold Strawiński, Mariusz Grygianiec & Anna Brożek (red.): Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 518 [+ il. + płytka CD].

Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga

Anna Brożek, Alicja Chybińska, Mariusz Grygianiec & Marcin Tkaczyk (red.): Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 798.

Dyskusje i polemiki

Brożek, Anna: Kwadrat, zys i Trygław

Brożek, Anna: Kwadra, zys i Trygław czyli o Jacka Jadackiego koncepcji semantycznej funkcji nazw. Filozofia Nauki r. XV/2007 nr 1/57 s. 47-63.
Brożek

Jaryczewski, Gerard: Budzenie filozofii

Jaryczewski, Gerard: Budzenie filozofii. Komentarz do Propedeutyki Jadackiego. Warszawa 2014, Nakładem Autora, s: 268.
Jaryczewski-Budzenie-filozofii

Jonkisz, Adam: Koncepcje i pojęcia podziału [nawiązanie do książki Spór o granice języka]

Jonkisz, Adam: (1) Koncepcje podziału. Uwagi i postulaty. (2) Podział. Pojęcia i rozróżnienia ogólne. Studia z Filozofii Polskiej t. XII/2017 s. 37-67.
Jonkisz-Podział

Paprzycka, Katarzyna

Paprzycka, Katarzyna: O milczeniu. [W:] Witold Strawiński, Mariusz Grygianiec i Anna Brożek (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach. Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 161-167.
Paprzycka

Witek, Maciej: Zgodność z rzeczywistością

Witek, Maciej: Zgodność z rzeczywistością. Uwagi o Jacka J. Jadackiego teorii prawdy, Filozofia Nauki r. /2005 nr 3, s. 115-126.
Do pobrania w wersji PDF…

Recenzje

Baranowska, Maria Małgorzata: O tradycji

Baranowska, Maria Małgorzata: O tradycji [recenzja książki …a mądrości zło nie przemoże], Kwartalnik Filozoficzny t. XXIII/1995 z. 1 s. 182-183.
Do pobrania w wersji PDF…

Bilica, Krzysztof: Skontrum. Chopiniana 1

Bilica, Krzysztof: Skontrum. Chopiniana 1 [recenzja książki Anny Brożek i Jacka Jadackiego Fryderyk Chopin. Środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze], Ruch Muzyczny r. LV/2011, nr 6 [20 marca], s. 38-39.
Do pobrania w wersji PDF…

Dorobiński, Artur: Polska filozofia analityczna

Dorobiński, Artur: Polska filozofia analityczna [recenzja książki Polska filozofia analityczna], Nowe Książki XL/1988 nr 2 s. 27-29.
Do pobrania w wersji PDF…

Dybowski, Stanisław: Quasi-encyklopedia

Dybowski, Stanisław: Quasi-encyklopedia [recenzja książki Anny Brożek i Jacka Jadackiego Fryderyk Chopin. Środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze], Nasza Polska nr 36(827) z 6 IX 2011, s. 18.
Do pobrania w wersji PDF…

Dybowski, Stanisław: Szczęśliwo-nieszcześliwy

Dybowski, Stanisław: Szczęśliwo-nieszcześliwy [recenzja książki Anny Brożek i Jacka Jadackiego Fryderyk Chopin. Środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze], Twoja Muza nr 5(48), październik-listopad 2011, s. 102.
Do pobrania w wersji PDF…

Gęgotek, Joanna: Czytając filozofów…

Gęgotek, Joanna: Czytając filozofów w towarzystwie filozofów [recenzja książki Kazimierza Ajdukiewicza Główne kierunki filozofii…], Przegląd Filozoficzny . Nowa Seria r. XX/2011 nr 3(79) s. 278-281.
Do pobrania w wersji PDF…

Gumański Leon: [Recenzja książki] Spór o granice języka

Gumański Leon: [Recenzja książki] Spór o granice języka, Ruch Filozoficzny t. LIX/2002 nr 4 s. 724-731. Odpowiedź autora: tamże s. 731-739.
Do pobrania w wersji PDF…

Heller, Michał: Logiczne metody ontologii

Heller, Michał: Logiczne metody ontologii [recenzja książki Co istnieje?], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce t. XXI/1997 s. 136-139.
Do pobrania w wersji PDF…

Jadczak, Ryszard: O studiowaniu filozofii i nie tylko

Jadczak, Ryszard: O studiowaniu filozofii i nie tylko [recenzja książki Jak studiować filozofię], Wychowanie na co dzień r. III/1995 nr 1(16) s. 37.
Do pobrania w wersji PDF…

Jadczak, Ryszard: O wileńskich filozofach i nie tylko

Jadczak, Ryszard: O wileńskich filozofach i nie tylko [recenzja książki Sławni wilnianie – filozofowie], Przegląd Artystyczno-Literacki r. IV/1995 nr 3 s. 29.
Do pobrania w wersji PDF…

Janeczek, Stanisław: Sławni wilnianie – mistrzowie mądrości

Janeczek, Stanisław: Sławni wilnianie – mistrzowie mądrości [recenzja książki Sławni wilnianie – filozofowie], Niedziela r. XXXVIII/1995 nr 50 s. 20.
Do pobrania w wersji PDF…

Janeczek, Stanisław: Sławni wilnianie – mistrzowie mądrości

Janeczek, Stanisław: Sławni wilnianie – mistrzowie mądrości [recenzja książki Sławni wilnianie – filozofowie], Przegląd Uniwersytecki r. VII/1995 nr 6 s. 20-21.
Do pobrania w wersji PDF…

Jasina, Łukasz: O Chopinie klasycznie

Jasina, Łukasz: O Chopinie klasycznie [recenzja książki Anny Brożek i Jacka Jadackiego Fryderyk Chopin. Środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze], Kultura Liberalna 2011 nr 1(104) [wydanie internetowe].
Do pobrania w wersji PDF…

Jedynak, Anna: W stylu analitycznym

Jedynak, Anna: W stylu analitycznym [recenzja książki Orientacje i doktryny filozoficzne]. Nowe Książki r. L/1998 nr 6 s. 31-32.
Do pobrania w wersji PDF…

Kajewski, Piotr: [Recenzja książki] Sławni wilnianie – filozofowie

Kajewski, Piotr: [Recenzja książki] Sławni wilnianie – filozofowie, Odra r. XXXV/1995 nr 5 s. 115.
Do pobrania w wersji PDF…

Kanizy, Piotr: Logika (jedno)wartościowa

Kanizy, Piotr: Logika (jedno)wartościowa [recenzja książki Anny Brożek, Jacka Jadackiego i Mariana Przełęckiego W poszukiwaniu najwyższych wartości: rozmowy międzypokoleniowe], Nowe Książki nr 10/2011 s. 36.
Do pobrania w wersji PDF…

Карівець, Ігор: Що таке польська аналітична філософія?

Карівець, Ігор: Що таке польська аналітична філософія? [recenzja książki Polish analytical philosophy. Studies on its heritage], Домівка (Видавництво Львівскої Політехніки) 2011 nr 692 s. 118-119.
Do pobrania w wersji PDF…

Kowalski, Marek Arpad: Głosy zza grobu

Kowalski, Marek Arpad: Głosy zza grobu [recenzja książki Próg istnienia. Dzieło nie dokończone], Najwyższy Czas! r. VIII/1997 nr 11 s. XIV.
Do pobrania w wersji PDF…

Kowalski, Marek Arpad: Pokolenie czasu próby

Kowalski, Marek Arpad: Pokolenie czasu próby [recenzja książki Próg istnienia. Zdziesiątkowane pokolenie], Najwyższy Czas! r. VII/1996 nr 42 s. XIV.
Do pobrania w wersji PDF…

Kozera, Bartłomiej: Wzrok czy słuch?

Kozera, Bartłomiej: Wzrok czy słuch? [uwagi o tekście „Polskie archetypy filozoficzne”] Literatura Ludowa r. XLIII/2002 nr 1, s. 59-61.
Do pobrania w wersji PDF…

Latawiec, Anna: [Recenzja książki] Spór o granice poznania

Latawiec, Anna: [Recenzja książki Spór o granice poznania], Studia Philosophiae Christiana er. XXII/1986 nr 2 s. 7-8.
Do pobrania w wersji PDF…

Lektor: Przypomnienia – filozofia

Lektor: Przypomnienia – filozofia [recenzja książki Jana Salamuchy Wiedza i wiara], Tygodnik Powszechny r. LIV/1998 nr 8, s. 13.
Do pobrania w wersji PDF…

Mączka, Janusz: Dobre rady dla filozofów

Mączka, Janusz: Dobre rady dla filozofów [recenzja książki Jak studiować filozofię], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce t. XXI/1997 s. 143-145.
Do pobrania w wersji PDF…

Maranda, Maria: [Recenzja książki] Sławni wilnianie – filozofowie

Maranda, Maria: [Recenzja książki] Sławni wilnianie – filozofowie, Goniec Kresowy Grodna i Wilna 1995 nr 1 s. 24.
Do pobrania w wersji PDF…

Mentzel, Zbigniew: Zamach na żonę filozofa

Mentzel, Zbigniew: Zamach na żonę filozofa [recenzja książki Jana Łukasiewicza Logika i metafizyka]. Tygodnik Powszechny r. LV/1999 nr 23 s. 16.
Do pobrania w wersji PDF…

Miś, Andrzej: Vademecum filozofa

Miś, Andrzej: Vademecum filozofa [recenzja książki Jak studiować filozofię], Przegląd Humanistyczny r. XXXVIII/1995 nr 3 s. 168-169.
Do pobrania w wersji PDF…

Miś, Andrzej: [Recenzja książki] …a mądrości zło nie przemoże

Miś, Andrzej: [Recenzja książki] …a mądrości zło nie przemoże, Edukacja Filozoficzna vol. XVII/1994 s. 399-400.
Do pobrania w wersji PDF…

Paluszkiewicz, Felicjan: Myśliciele znad Wilii

Paluszkiewicz, Felicjan: Myśliciele znad Wilii [recenzja książki Sławni wilnianie – filozofowie], Przegląd Powszechny t. CCLXXXIX/1995 nr 11 s. 249-250.
Do pobrania w wersji PDF…

Pawlak, Zdzisław: [Recenzja książki Spór o granice poznania]

Pawlak, Zdzisław: [Recenzja książki Spór o granice poznania], Ateneum Kapłańskie r. LXXVIII t. 107 z. 1 s. 174-176.
Do pobrania w wersji PDF…

Sagan, Dariusz: V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne

Sagan, Dariusz: V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne Prawda – nauka – religia (5-7 IX 2005 r.), Σοφια 2006 nr 6, s. 391-394.
Do pobrania w wersji PDF…

Schrade, Ulrich & Stanisławek, Jędrzej: PRZEDMIOT, ISTNIENIE, WYZNACZANIE i inne terminy ontologii

Schrade, Ulrich & Stanisławek, Jędrzej: PRZEDMIOT, ISTNIENIE, WYZNACZANIE i inne terminy ontologii (dwugłos o książce Spór o granice istnienia), Edukacja Filozoficzna vol. 26/1998, s. 401-406.
Do pobrania w wersji PDF…

Simons, Peter: Filozofowie – i bohaterzy

Simons, Peter: Filozofowie – i bohaterzy [recenzja książki Polish analytical philosophy. Studies on its heritage], Ethos r. XXIII/2010 nr 4(92), s. 271-274.
Do pobrania w wersji PDF…

Stróżewski, Władysław: Kazimierz Twardowski o muzyce

Stróżewski, Władysław: Kazimierz Twardowski o muzyce [recenzja książki Kazimierza Twardowskiego Filozofia i muzyka], Nowe Książki r. LVIII/2006 nr 3 s. 10-11.
Do pobrania w wersji PDF…

Viliūnas, Dalius: Renesans Anioła Dowgirda

Dalius Viliūnas: Renesans Anioła Dowgirda, „filozofa nieznanego”. Studia z Historii Filozofii nr 1(8)/2017 s. 35-54.
Renesans-Anioła-Dowgirda

Wierzbicki, Piotr: Traktacik Chopino-logiczny

Wierzbicki, Piotr: Traktacik Chopino-logiczny [recenzja książki Anny Brożek i Jacka Jadackiego Fryderyk Chopin. Środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze], Zeszyty Literackie r. XXIX/2011 nr 3(115), s. 227-228.
Do pobrania w wersji PDF…

Witek, Maciej: Zgodność z rzeczywistością

Witek, Maciej: Zgodność z rzeczywistością. Uwagi o Jacka J. Jadackiego teorii prawdy, Filozofia Nauki r. /2005 nr 3, s. 115-126.
Witek

Wolak, Zbigniew: Logiczna reforma filozofii

Wolak, Zbigniew: Logiczna reforma filozofii [recenzja książki Jana Łukasiewicza Logika i metafizyka], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce t. XXVII/2000 s. 151-154.
Do pobrania w wersji PDF…

Przytoczenia

Dębowski, Józef. Pytania i odpowiedzi

Dębowski, Józef. Pytania i odpowiedzi [po odczycie „Dlaczego fenomenologia?”]. Kodus 2003 nr 2-3, s. 15-16.
Dębowski

Kotsyba, Natalia. Semantyczna kategoria określoności

Kotsyba, Natalia. Semantyczna kategoria określoności i nieokreśloności w językach angielskim i ukraińskim. Warszawa 2006, Instytut Slawistyki PAN.
Kotsyba

Lektury OBI

Lektury OBIZagadnienia Filozoficzne w Nauce vol. XX/1997, s. 146-158.
OBI

Mora, Maribel Narváez. Expressing norms

Mora, Maribel Narváez. Expressing norms. On norm-formulations and other entities in legal theory. Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law XXV/2015, s. 43-69.
Mora

Pogonowski, Jerzy. Po co mi logika?

Pogonowski, Jerzy. Po co mi logika? Jestem humanistką! Investigationes Linguisticae vol. XIV/2006 s. 175-186.
Pogonowski

Stypendium za osobowość

Stypendium za osobowość. 2-Tygodnik Polonijny (New Jersey) 2007, nr 57. Archiwum.
2-Tygodnik-Polonijny-New-Jersey

Śniedzieniewski, Piotr: Rzut kośćmi Mallarmégo

Śniedzieniewski, Piotr. Rzut kośćmi Mallarmégo – od oralnej metafory milczenia do piśmiennej metafory bieli. Teksty Drugie 2010 nr 1/2 s. 193-207.
Śniedzieniewski

Васильев, Александр Дмитриевич. Тексы российского телевидения

Васильев, Александр Дмитриевич. Тексы российского телевидения: к вопросу о преемственности мифологизации. Речевое Общение 1998 nr 6, s. 9-17. 
Vasiliev

Zaczyński, Władysław Piotr. Komputer w szkole

Zaczyński, Władysław Piotr. Komputer w szkole w świetle zasad nauczania. [W:] Janusz Morbitzer (red.), Komputer w Edukacji. Kraków 2007, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, s. 300-308.
Zaczyński

Wspomnienia i oceny

Bielik-Robson, Agata: Nie chcę być profesorem w Bazylei

Bielik-Robson, Agata: Nie chcę być profesorem w Bazylei. Teksty Drugie 2010 nr 1/2 s. 19-23.
Bielik-Robson-a

Bielik-Robson, Agata: Żyj i pozwól żyć

Żyć i pozwól żyć. Z Agatą Bielik-Robson rozmawia Michał Sutowski, Warszawa 2012, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Bielik-Robson-b

Giertych, Maciej: Collegium Invisibile

Giertych, Maciej: Collegium Invisibile. Opoka 1996 nr 16.
Giertych

Nasz Ełk

Koncerty z okazji jubileuszu. Nas Ełk. 24.04.2007.
Nasz-Ełk

Radkiewicz, Liliana

Radkiewicz, Liliana: Jubileusz Profesora Jacka Jadackiego. Http://filozofuj.eu/jubileusz-profesora-jacka-jadackiego.
Radkiewicz

Stanisławski, Bojan: Kto rządzi Polską?

Stanisławski, Bojan: Kto rządzi Polską? Socjalizm.org, 21.03.2007.
Stanisławski

Szymański, Mikołaj: Ab ovo.

Szymański, Mikołaj: Ab ovo. Warszawa 2004, Iskry.
Szymański