Referaty

1. Postawy wobec życia, Liceum Ogólnokształcące, Ostrów Mazowiecka, 23.03.1971.

2. Poglądy estetyczne Leona Chwistka. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Estetyków, Chylice k. Warszawy, 5.04.1972.

3. Martin Heidegger i tradycja kartezjańska. Sympozjum Młodych Filozofów, Zakopane, 10.05.1972.

4. O Философских взглядaх ЛеонаХвистека. Международный Cтуденческий Cимпозиум по Философии, Sofia (Bułgaria), 20.09.1973.

5. O poglądach Romana Ingardena na dzieło muzyczne. Odczyt dla studentów i pracowników PWSM, Gdańsk, 8.04.1974.

6. Roman Ingarden: a short trip into the history of Polish philosophy of language. Polish Seminar in Semiotics, Tampa (USA), 22.07.1975.

7. Utwór muzyczny. Rozważania z dziedziny ontologii muzycznej. Sesja Naukowa Podstawy kształcenia muzycznego, Olsztyn, 29.11.1975.

8. Metodologiczny status dyscyplin muzykologicznych. Odczyt dla studentów i pracowników WSP, Olsztyn, 31.11.1975.

9. First half of our century in Polish semiotics. Die Konferenz Die Idee der universitas litterarum in unsere Zeit, Greifswald (Niemcy), 15.03.1978.

10. On semiotic views of Leon Chwistek. I Polish-American Symposium in Semiotics, Radziejowice, 24.05.1978.

11. U źródeł współczesnej logiki polskiej. PTF, Warszawa, 3.04.1979.

12. Pamięci Władysława Tatarkiewicza. PTS i Oddział Warszawski PTF, 5.05.1980.

13. From the borderland of epistemology and semiotics: on so called theories of truth. II Polish-American Symposium in Semiotics, Warszawa, 24.09.1980.

14. From the borderland of ontology and semiotics: on so called controversy of universals. International Symposium Philosophy of sign, Puławy, 25.09.1980.

15. Jakiej filozofii Polacy potrzebują. Dyskusja okragłego stołu PTF, 1.12.1980.

16. W 90. rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza. PTS i Oddział Warszawski PTF, 12.12.1980.

17. Jakiej filozofii uczniowie potrzebują. Oddział Warszawski PTF, 25.05.1981.

18.Założenia programowe propedeutyki filozofii. Instytut Kształcenia Nauczycieli, Gdańsk, 3.09.1983.

19. Pamięci Tadeusza Kotarbińskiego. PTS i Oddział Warszawski PTF, 26.10.1981.

20. Ténebres du vrai et lumieres de l’etre ou des soi-disant théories de la vérité et des soi-disant modes de l’existence. Séminaire Philosophie et Language, Grenoble (Francja), 12.1.1983.

21. Sens in film. II Polish-Hungerian Symposium in Semiotics, Katowice, 25.10.1983.

22. On semiotic functions of conditionals. III Congresso dell’Associazione Internazionale de Studi Semiotici, Palermo (Włochy), 26-06.1984.

23. Refleksje o programie propedeutyki filozofii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauczanie przedmiotów społecznych w szkole średniej i wyższej, Kraków, 18.12.1984.

24. Współczesna myśl o języku a nasz język powszedni. Dyskusja okrągłego stołu UW, Warszawa, 19.11.1985.

25. W stulecie urodzin Władysława Tatarkiewicza. PTS, Warszawa, 11.04.1986.

26. On definition and criteria of truth. 8. Polish-Danish Philosophy Conference, Kopenhaga (Dania), 10.06.1986.

27. Władysław Tatarkiewicz. Wszechnica PAN, Warszawa, 18.11.1986.

28. W sprawie kryteriów istnienia. PTS, Warszawa, 3.04.1987.

29. O pojęciu „rozumienia”. Dyskusja okrągłego stołu PTS, Warszawa, 15.04.1988.

30. Rozdział z historii kultury muzycznej na Warmii: Iza Garglinowicz. VI Sesja Naukowa Muzyka na Warmii i Mazurach, Olsztyn, 19.10.1988.

31. Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego. PTS, Warszawa, 16.12.1988.

32. The metaphysical basis of Kazimierz Twardowski’s descritpive semiotics. The Conference The theory of objects in Central Europe, Kraków, 13.12.1989.

33. Pro semiotyčni funkcii umovnych rečen. I Ternopil’ski Naukovo-Metodologični Jubilejni Čytannja, Tarnopol (Ukraina), 24.05.1990.

34. Definition, explication and paraphrase in Ajdukiewiczian tradition. The Symposium Ajdukiewicz on language and meaning, Kraków, 15.11.1990.

35. Definicja, eksplikacja i parafraza w tradycji Ajdukiewiczowskiej. Oddział Łódzki PTF, 28.11.1990,

36. Horyzont filozoficzny pra-Polakow w świetle studiów etymologicznych Aleksandra Brücknera. II Ternopil’ski Naukovo-Metodoloični Juvilejni Čytannja, Tarnopol (Ukraina), 20.05.1991.

37. Analiza pojęcia „przebaczania”. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 27.05.1991.

38. Jeszcze raz o pojęciu „rozumienia”. Konferencja Filozofia analityczna a fenomenologia, Szczecin, 1.03.1992.

39. Etyka komunikacji werbalnej. Dyskusja okrągłego stołu TNW, 27.04.1992.

40. Rzut oka na Szkołę Lwowsko-Warszawską. Oddział Warszawski PTF, 11.05.1992.

41. Słowo o Zygmuncie Zawirskim. III Ternopil’ski Naukovo-Metodoloični Juvilejni Čytannja, Tarnopol (Ukraina), 30.11.1992.

42. Synteza filozoficzna Zygmunta Zawirskiego. III Ternopil’ski Naukovo-Metodologični Juvilejni Čytannja, Tarnopol (Ukraina), 30-31.10.1992.

43. Synteza filozoficzna Zygmunta Zawirskiego. Oddział Warszawski PTF, 7.12.1992.

44. Idee filozoficzne Juliusza Słowackiego. Konferencja Filozofia genezyjska Juliusza Słowackiego, Warszawa, 11.03.1993.

45. Jak nie ulec potędze kłamstwa. Odczyt dla studentów i wykładowców UPwW i PUP, Wilno (Litwa), 1.04.1993.

46. Filozofia w Wilnie. 1920-1945. Konferencja Życie kulturalne Wileńszczyzny w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Troki (Litwa), 28.06.1993.

47. On Tadeusz Czeżowski’s semiotic views. The Conference The legacy of Brentano, Kraków, 12.11.1993.

48. Przedmioty i własności. Odczyt dla studentów i pracowników MIWH US, Szczecin, 15.12.1993.

49. Co dała polskiej filozofii Szkoła Lwowsko-Warszawska. Oddział Szczeciński PTF, 15.12.1993.

50. Wileńskie środowisko filozoficzne pierwszej polowy XX wieku. Walne Zgromadzenie PTF, Warszawa, 22.01.1994.

51. Meinong and Polish philosophy. Meinong and his school, Trento (Włochy), 0.12.1994.

52. Sławni Wilnianie. Filozofowie. Czwartki u Slendzińskich, Muzeum Miejskie, Białystok, 16.03.1995.

53. O pojęciu prostoty. II Krakowska Konferencja Metodologiczna Racjonalność – falsyfikowalność – kosmologia, Kraków, 11.05.1995.

54. Dorobek Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Konferencja Dziedzictwo filozofii analitycznej: dorobek Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Lublin, 12.05.1995.

55. Rzut oka na cztery wieki filozofii wileńskiej. Konferencja Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim, UMK, Toruń, 22.06.1995.

56. Nowa klasyfikacja starych błędów logicznych, Warsztaty Historyczno-Logiczne, Kraków, 27.10.1995.

57. Conceptual system of the Lvov-Warsaw School. An International Conference The Lvov-Warsaw Philosophical School and the Contemporary Philosophy, Warszawa, 20.11.1995.

58. Wileńskie środowisko filozoficzne. Sympozjum Wkład logiki polskiej do filozofii XX wieku, Politechnika Białostocka, Białystok, 7.05.1996.

59. [Wraz z Mieszkiem Tałasiewiczem i Joanną Tędziagolską] O rozumowaniach w nauce, III Krakowska Konferencja Metodologiczna Granice nauki, Kraków, 9.05.1996.

60. [Wraz z Mieszkiem Tałasiewiczem i Joanną Tędziagolską] On reasoning. An International Conference Łukasiewicz in Dublin, UCD, Dublin [Irlandia], 8.07.1996.

61. O poglądach filozoficznych Wincentego Lutosławskiego. Sesja naukowa Lutosławscy w kulturze polskiej, Muzeum Przyrody, Drozdów k. Łomży, 9.11.1996.

62. [Wraz z Tomaszem Bigajem i Mieszkiem Tałasiewiczem] Sens bezsensu? IV Krakowska Konferencja Metodologiczna Sensy i nonsensy w nauce i filozofii, Kraków, 8.05.1997.

63. O poglądach Floriana Bochwica. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Eliza Orzeszkowa wczoraj i dziś. Twórczość i recepcja, Dom Elizy Orzeszkowej, Grodno, 4.10.1997.

64. Moje Wilno. Wieczór wileński, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, Stawisko k. Warszawy, 21.02.1998.

65. Sympozjum Naukowe Polska filozofia analityczna. Dziedzictwo Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, UMK i OT PTF, Toruń, 4-5.05.1998.

66. [Wraz z Tadeuszem Szubką] Analiza pojęcia prawdy. XL Tydzień Filozoficzny KUL, Lublin, 19.03.1998.

67. [Wraz z Mieszkiem Tałasiewiczem i Krzysztofem Wójtowiczem] Idea redukcji a problem racjonalności procedur unifikacyjnych w matematyce. V Krakowska Konferencja Metodologiczna Jedność nauki – jedność świata? Kraków 6.05.1998.

68. Orientacje i doktryny filozoficzne. Czwartki u Slendzińskich, Muzeum Miejskie, Białystok, 24.09.1998.

69. O pojęciu milczenia. Konferencja naukowa Semantyka milczenia, Instytut Slawistyki PAN i Katedra Teorii Muzyki AMFC, Warszawa 19.11.1998.

70. O pojęciu milczenia. Sympozjum Non est necesse vivere, necesse est philosophari, PTF i IF UJ, Kraków 19.12.1998.

71. Kazimierz Twardowski: estetyk, teoretyk i historyk muzyki; meloman i pianista; kompozytor. Walne Zgromadzenie PTF, Warszawa, 29.01.1999.

72. Zagadnienie racjonalności wiary. XLI Tydzień Filozoficzny KUL Ratio et fides. Lublin, 8-11.03.1999.

73. [Wraz z Aleksandrą Białecką] Trudności z pytaniami. Na marginesie Essentiale Fragen Romana Ingardena. Interdyscyplinarna Konferencja Ogólnopolska Znaczenie i wartość – Modalność, Toruń, 8.04.1999.

74. Rozum i wiara [głos w dyskusji panelowej]. Konferencja Polska filozofia wobec encykliki FIDES ET RATIO. Toruń, 19.04.1999.

75. Dlaczego nie każda wiara jest irracjonalna? (20.04.1999). Konferencja Polska filozofia wobec encykliki FIDES ET RATIO. Toruń, 20.04.1999.

76. Analiza pojęcia milczenia. Posiedzenie Oddziału Poznańskiego PTF i IF UAM, Poznań, 24.05.1999.

77.Simplicity in science. 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Kraków,  24.08.1999.

78. Nauka i twórczość. Wykład inauguracyjny w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Warszawa, 4.10.1999.

79. Nauka i twórczość. Wykład inauguracyjny w Filii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Białystok, 7.10.1999.

80. O metafizyce naturalnej. I posiedzenie Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego, Zielona Góra, 26.10.1999.

81. Człowiek współczesny: rozum a wiara. Dyskusja okrągłego stołu w ramach Sympozjum Naukowego UW Człowiek – nauka – wiara, Warszawa, 19.11. 1999.

82. Uniwersalność etyki katolickiej. Sympozjum Naukowe UW Człowiek – nauka – wiara, Warszawa, 20.11.1999.

83. Heinrich Scholz and the Lvov-Warsaw School. Internationale wissenschafliche Tagung Heinrich Scholz: Logiker, Philosoph, Theologe, Münster (Niemcy), 24.03.2000.

84. Między mądrością a nauką. Sesja TNW, PTF i IF UW w dziesiątą rocznicę śmierci Klemensa Szaniawskiego. Warszawa, 13.03.2000.

85. O pojęciu sekty. Konferencja Uczelnianej Organizacji Studenckiej LEX Są wszędzie – sekty. Warszawa, 1.04.2000.

86. Pojęcie prostoty w nauce. I Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI, Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franka i UW, Lwów (Ukraina), 12.06.2000.

87. Definition and criteria of truth. 3rd Summer School for the Theory of Knowledge. Warszawa-Mądralin, 1.08.2000.

88. O definicji i kryteriach racjonalności. I Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Zielona Góra, 9.09.2000.

89. Czym zajmują się filozofowie? IV Festiwal Nauki. Warszawa, 20.09.2000.

90. Czy w filozofii są problemy nierozwiązywalne? [głos w dyskusji okrągłego stołu]. IV Festiwal Nauki. Warszawa, 20.09.2000.

91. The Lvov-Warsaw School and its influence upon the Polish philosophy of the second half of our century. Workshop at 4. Internationaler Kongreß der Gessellschaft für Analytische Philosophie Argument und Analyse,  Bielefeld (Niemcy), 28.09.2000.

92. Granice wiedzy naukowej [głos w dyskusji nad książką Mariana Przełęckiego Poza granicami nauki]. II Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI Współczesne kontrowersje logiczno-metafizyczne, PUIF i UW, Warszawa, 22.09.2001.

93. Spór o relatywizm filozoficzny. II Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI Współczesne kontrowersje logiczno-metafizyczne, PUIF i UW, Warszawa, 26.09.2001.

94. Relatywizm karykaturą racjonalizmu? Zielonogórskie Konwersatorium Filozoficzne, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 13.11.2001.

95. Pragmatyczne funkcje milczenia. Konferencja Naukowa SEMANTYKA MILCZENIA, Instytut Slawistyki PAN i AMFC, Warszawa, 15.11.2001.

96. Metodologia Władysława Tatarkiewicza. Konferencja naukowa WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ – W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE I WYDANIA HISTORII FILOZOFII. Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 21.11.2001.

97. Metodologia Władysława Tatarkiewicza. Sesja Naukowa ku czci Władysława Tatarkiewicza. TNW i PTS, Warszawa, 7.12.2001.

98. Intellectual impact of HESP network on the East-Central European higher education. Dyskusja okrągłego stołu w ramach konferencji HESP RECTORS’ NETWORK MEETING, Warszawa, 21.03.2002.

99.Analiza pojęcia melancholii. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Oddział Olsztyński PTF, Olsztyn, 14.06.2002.

100. Analiza pojęcia melancholii. III Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI, PUIF i UW, Lwów, 22.10.2002.

101. Co to znaczy być Polakiem? X Tydzień Kultury, VIII LO, Warszawa, 12.12.2002.

102. O pojęciu melancholii. Festiwal Nauk Społecznych, SWPS, Warszawa, 23.02.2003.

103. Kiedy milczenie jest złotem. I Praska Wiosna Filozoficzna, SWPS, Warszawa, 3.04.2003.

104. [Wraz z Aleksandrą Horecką, Anną Jedynak i Katarzyną Paprzycką] Wielkie problemy filozofii. Szkoła Nauk Społecznych i Humanistycznych, SWPS, Warszawa, 16.04.2003.

105. Problem psychofizyczny (moderator dyskusji okrągłego stołu). IV Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI, PUIF i UW, Warszawa, 27.11.2003.

106. W sto lat później. Głos podczas II sesji seminarium z okazji: 100 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i 200 rocznicy śmierci Immanuela Kanta. PTF, Warszawa, 12.02.2004.

107. [Wraz z Anną Brożek] Na czym polega rozumienie w ogóle – a rozumienie informacji w szczególności. VIII Krakowska Konferencja Metodologiczna. PAU, Kraków, 14.05.2004.

108. [Wraz z Anną Brożek] Reforma terminologii muzycznej. Seminarium Instytutu Muzykologii UW, Warszawa 19.05.2004.

109. Dlaczego jest raczej coś niż nic?. VII Polski Zjazd Filozoficzny (Sekcja Ontologii), Szczecin, 15.09.2004.

110. Zdzisław Augustynek (wspomnienie współpracownika). VII Polski Zjazd Filozoficzny (Sekcja Filozofii Nauki), Szczecin, 15.09.2004.

111. Interpretacja i informacja. Analiza semantyczna. V Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI Wiedza naukowa i pozanaukowa, PUIF i UW, Lwów, 15.11.2004.

112. Głos w dyskusji okrągłego stołu „Refleksje nad pojęciem piękna: wizja humanistyczna i przyrodoznawcza” podczas V Seminarium Lwowsko-Warszawskiego FILOZOFII NAUKI Wiedza naukowa i pozanaukowa, PUIF i UW, Lwów, 16.11.2004.

113. Etos Akademii: Sokrates czy sukces. Głos w dyskusji okrągłego stołu podczas II Kongresu Kultury Chrześcijańskiej Europa wartości: Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, KUL, Lublin, 26.09.2004.

114. Ocena moralna ludzkiego postępowania. Szkoła Nauk Społecznych i Humanistycznych, SWPS, Warszawa 13.01.2005.

115. [Wraz z Anną Brożek] Analiza analizy. Sympozjum Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józef M. Bocheńskiego, TNW i UKSW, Warszawa 18.02.2005.

116. O ryzyku nauczania filozofii w szkole. XLVII Tydzień Filozoficzny Labirynty edukacji filozoficznej, KUL, Lublin 2.03.2005.

117. Etos akademii. Zebranie Ogólne TNW, Warszawa, 13.04.2005.

118. Komentarz do Zagadnienia historii filozofii Stefana Swieżawskiego. Seminarium z historii filozofii i muzyki, Instytut Badań Filozoficznych i Literackich Forma, Warszawa, 19.05.2005.

119. O ślubowaniu. Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006 w Instytucie Filozofii UW, Warszawa, 29.09.2005.

120. O poglądach filozoficznych Stanisława Staszica. Konferencja Wizja społeczeństwa szczęśliwego (w ramach obchodu Roku Stanisława Staszica), Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa, 30.11.2005.

121. Głos w dyskusji okrągłego stołu „Czy nauka jest jednorodna metodologicznie?” podczas VI Seminarium Lwowsko-Warszawskiego FILOZOFII NAUKI Metody badawcze w humanistyce i naukach ścisłych, PUIF i UW, Warszawa, 5.04.2006.

122. Analiza filozoficzna. Wykład podczas seminarium Akademii ARTES LIBERALES. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1 marca.

123. Głos w dyskusji okrągłego stołu „Czy nauka jest jednorodna metodologicznie?” podczas VI Seminarium Lwowsko-Warszawskiego FILOZOFII NAUKI Metody badawcze w humanistyce i naukach ścisłych, PUIF i UW, Warszawa, 5.04.2006.

124. Uniwersalność metody analitycznej. VI Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI Metody badawcze w humanistyce i naukach ścisłych, PUIF i UW, Warszawa, 7.04.2006.

125. Przemówienie nad grobem Władysława Krajewskiego. Warszawa, 21.04.2006.

126. O poglądach filozoficznych Stanisława Staszica. Seminarium Myśl polityczna i filozoficzna Stanisława Staszica, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 28.04.2006,

127. Które idee filozoficzne Johna Stuarta Milla są trwałe? Konferencja John Stuart Mill (1806-1873), Trwałość idei filozoficznych. Instytut Filozofii UW i Redakcja Przeglądu Filozoficznego. Warszawa, 12.06.2006.

128. O pojęciu kultury politycznej. Kultura polityczna. Dyskusja okrągłego stołu. Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Instytut Filozofii UW, Warszawa 22.06.2006.

129. Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2006/2007 w Instytucie Filozofii UW, Warszawa, 30.09.2006.

130. Poglądy etyczne Tadeusza Kotarbińskiego. Sesja naukowa w sto dwudziestą rocznicę urodzin i dwudziestą piątą rocznicę śmierci Tadeusza Kotarbińskiego Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja. PAN i Towarzystwo Naukowe Prakseologii. Warszawa, 9.10.2006.

131. Czy tolerancja ma granice? I Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok, 9.11.2006.

132. Topos – mit – archetyp: analiza semantyczna.Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa, 20.11.2006.

133. Sur les idée éthiques de Tadeusz Kotarbiński. Colloque franco-polonais Kazimierz Twardowski et ses disciples, Warszawa 15.12.2006.

134. Przemówienie z okazji uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. Antoniemu Stępniowi. Warszawa, 26.04.2007.

135. O pewnych walorach nie-dietetycznej ontologii (wyznanie nawróconego anty-ingardenisty). Ontologia współczesna. 60 lat Sporu o istnienie świata Romana Ingardena. Instytut Filozofii UŁ, Łódź, 1.06.2007.

136. Skąd się biorą rozbieżności w naszych ocenach etycznych. Cykl wykładów organizowanych przez Sekcję Filozofii Analitycznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków Filozofii przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego Wokół Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Wrocław, 4.06.2007.

137. Ten misunderstandings about understanding. IASS-AIS 9th World Congress of Semiotics. 11-17 June 2007. Communication: Understanding /Misunderstanding. Helsinki – Imatra (Finlandia), 12.06.2007.

138. Kultura i metoda. Konferencja naukowa Instytutu Filozofii UW Kultura i metoda. Warszawa, 15.06.2007.

139. Filozoficzna wizja świętości. Konferencja poświęcona stuleciu urodzin Mircei Eliadego (1907-1986). Filozoficzna wizja świętości. Instytut Filozofii UW, Rumuński Instytut Kultury w Warszawie i Redakcja Przeglądu Filozoficznego. Warszawa, 20.06.2007.

140. Erystyka a argumentacja. Konferencja pamięci Profesora Leona Koja Tematy logiczne, semiotyczne i filozoficzne. WFiS UMCS, PTF (Oddział Lubelski) i PTS (Oddział Lubelski). Lublin, 30.06.2007.

141. Skąd się biorą różnice w ocenach etycznych? Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2007/2008 w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Warszawa, 25.09.2007.

142. Pochwała studiowania pracowitego. Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Instytucie Filozofii UW. Warszawa, 28.09.2007.

143. Argumentacja i perswazja w filozofii. VII Seminarium Lwowsko-Warszawskie FILOZOFII NAUKI. Myśl i język. PUIF i UW, Lwów, 4.10.2007.

144. Głos w dyskusji okrągłego stołu „Czy precyzja jest pożądaną wartością myśli i języka?” podczas VII Seminarium Lwowsko-Warszawskiego FILOZOFII NAUKI Myśl i język. PUIF i UW, Lwów, 5.10.2007.

145. Obecność i nieobecność Polski w międzynarodowym dyskursie naukowym. Filozofia. Tożsamość – wolność – suwerenność. Sesja Naukowa Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej w XV-lecie Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej UW, Warszawa, 7.12.2007.

146. Cóż to jest prawda? 50 Jubileuszowy Tydzień Filozoficzny KUL, Lublin, 12.03.2008.

147. Bajka Romana Maciejewskiego. Roman Maciejewski. Człowiek i dzieło. Sympozjum Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa, 26.04.2008.

148. Które idee filozoficzne W.v.O. Quine’a są trwałe? Konferencja Willard Van Orman Quine (1908-200). Od empiryzmu do pragmatyzmu. Instytut Filozofii UW i Redakcja Przeglądu Filozoficznego. Warszawa, 9.06.2008.

149. Współczesna filozofia polska: osiągnięcia i porażki – nadzieje i zagrożenia [jako moderator]. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 20.09.2008.

150. Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Instytucie Filozofii UW, Warszawa, 30.09.2008.

151. Le travail bien fait en philosophie. Colloque franco-polonais Les idéaux méthodologiques et les pratiques de recherche en SHS, Paryż, 24.10.2008.

152. Kilkamyśli o uzasadnianiu. Międzynarodowa konferencja UKSW z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Nieznańskiego Towards classical philosophy: inspirations and continuations, Warszawa, 16.01.2009.

153. Co to jest i do czego służy semantyka. Wykład w ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 20.05.2010.

154. O światopoglądzie Fryderyka Chopina. Konferencja Filozofia i muzyka, Uniwersytet Warszawski – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa, 1.10.2010.

155. Zrozumieć Chopina. III Letni Festiwal Chopin nad Nettą, Augustów – Białystok, 6-7.08.2011.

156. [Wraz z Anną Brożek] Modernizm i postmodernizm w muzyce: style, szkoły, epoki? IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Musica practica, musica theoretica, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, Poznań 18.04.2012.

157. Kwadrat Witwickiego. Symposium Imperatives in theory and practice, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 19.05.2012.

158. Co to są eksperymenty myślowe i do czego są potrzebne filozofom. Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Szczecin, 4.04.2013.

159. [Wraz z Anną Brożek] Kryteria akceptowalności teizmu. V Wykłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheńskiego. Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii. Kraków, 11.04.2013.

160. [Wraz z Anną Brożek] Individual and social determinants of music interpretation. X International Science Conference Musica practica, musica theoretica. Chamber music of modernism and postmodernism. Between norm and liberation. Akademia Muzyczna im. J.I. Paderewskiego, Poznań, 24.04.2013.

161. Jakub Karpiński w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Idee i metoda. Jakub Karpiński: socjolog, historyk, opozycjonista. W 10. rocznicę śmierci Jakuba Karpińskiego. Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Instytut Socjologii UW. Warszawa, 17.05.2013.

162. Wolność i twórczość w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza. Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963). Empiryzm i konwencjonalizm. Z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Kazimierza Ajdukiewicza. Instytut Filozofii UW i Redakcja Przeglądu Filozoficznego. Warszawa, 17.06.2013.

163. Uogólnione pojęcie rozumowania. Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 15.10.2013.

164. [Wraz z Anną Brożek] Analiza i krytyka Ajdukiewiczowskich koncepcji definicji. Kazimierz Ajdukiewicz. Od semiotyki do metafizyki. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz, 18.10.2013.

165. [Wraz z Anną Brożek] Intuicje deontyczne. Kilka myśli o pojęciu powinności. V Jesienna Konferencja Logiki. Logika a normy. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 14.11.2013.

166. The Most Important Achievements of the Lvov-Warszaw School. Konferencja The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture. Warszawa, 29.09.2014.

167. Problematyka semiotyczna w pracach Marii Ossowskiej. Konferencja Wybitne kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa, 17.10.2014.

168. Metafizyka czy ontologia. Głos w dyskusji okrągłego stołu Metafizyka i filozofia Boga z udziałem Piotra Jaroszyńskiego i Antoniego B. Stępnia. Lublin, 18.05.2015.

169. Mistrz i uczeń. Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli szkół artystycznych Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń. Warszawa, 18.09.2015.

170. Panorama Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Sesja Metody i idee w Szkole Lwowsko-Warszawskiej w 120-tą rocznicę wykładu inauguracyjnego Kazimierza Twardowskiego w Uniwersytecie Lwowskim. Warszawa, 4.11.2015.

171. O realizmie radykalnym Tadeusza Kotarbińskiego. Konferencja Janina i Tadeusz Kotarbińscy: racjonalność w myśleniu i działaniu. Bydgoszcz, 6.11.2015.

172. O realizmie radykalnym Tadeusza Kotarbińskiego. Konferencja Janina i Tadeusz Kotarbińscy: racjonalność w myśleniu i działaniu. Bydgoszcz, 6.11.2015.

173. Teizm analityczny Józefa Życińskiego. Konferencja Między empirią a teorią. Abp. Józef Życiński (1948-2011) in memoriam. Lublin 26.01.2016.

174. Kilka słów o Starym i nowym. Na marginesie książki Piotra Gutowskiego. Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP. Kraków, 16.06.2016.

175. Mody w filozofii. Wykład inauguracyjny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 29.09.2016.

176. Jeszcze o jasności myśli i mowy (w nawiązaniu do jednego z artykułów programowych Kazimierza Twardowskiego). Kazimierz Twardowski: Mistrz i Nauczyciel. Bydgoszcz, 21.10.2016.

177. Cóż to jest prawda. Dyskusja publiczna z Janem Woleńskim. Bydgoszcz, 21.10.2016.

178. Wiedza, posłuch i rozgłos. Przyczynek do teorii argumentacji na marginesie dwóch ineditów Kazimierza Twardowskiego. Sympozjum Філософія Казимира Твардовського: Історія і сучасні інтерпретації. Львів, 7.11.2016.

179. Myśl starożytna w ujęciu Kazimierza Twardowskiego. Lwów, 30-te Odczyty poświęcone pamięci twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Kazimierza Twardowskiego. Lwów, 10.02.2018.

180. Wkład Kazimierza Twardowskiego w rozwój logiki w Polsce. Konferencja Szkoła Lwowsko-Warszawska – historia i kontynuacja tradycji z cyklu Granice nauki. Wrocław, 19.04.2018.

181. Rezonans idei Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w poglądach Mariana Przełęckiego. Konferencja Zasięg i granice metod logicznych. Sesja poświęcona pamięci Mariana Przełęckiego (1923-2013). Warszawa, 25.06.2018.

182. Semi-formal Analysis of the Formality-Informality Opposition in the Spirit of the Lvov-Warsaw School. Konferencja Formal and Informal Methods in Philosophy. Warszawa, 24-27.2018.