Teksty

(a) Książki własne

Being and duty
Being and duty. The contribution of 20th century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms, Kraków 2013, Copernicus Center Press, s: 538.
Being-and-duty

Byt i powinność
Byt i powinność. Wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 282.
Byt-i-powinność

Chopin: social background…
[Z Anną Brożek:] Frederick Chopin: social background – personality – worldview – artistic principles, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 170.
Do pobrania w wersji PDF

Chopin: son milieu social…
[Z Anną Brożek:] Fréderic Chopin: son milieu social – sa personnalité – sa vision du mond – ses principes de création artistique [traduit par Wanda Fijałkowska]. Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 186.
Do pobrania w wersji PDF

Chopin: środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze
[Z Anną Brożek:] Fryderyk Chopin: środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 248 [+ il.].
Do pobrania w wersji PDF
Do pobrania w wersji PDF

Człowiek i jego świat
Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii. Wydanie drugie, poprawione i skrócone. Warszawa 2007, Wydawnictwo SWPS Academica, s: 106.
Do pobrania w wersji PDF

Filozofia polska XIX i XX wieku
Filozofia polska XIX i XX wieku. T. I-II. Warszawa 2015, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 388+410 [il.].
Historia-filozofii-polskiej-XIX
Historia-filozofii-polskiej-XX

Filozofia wileńska XIX i XX wieku
Filozofia wileńska XIX i XX wieku. Bydgoszcz 2015, Oficyna Wydawnicza Epigram, s: 374 [il.].
Filozofia-wileńska-XIX-XX

Jak studiować filozofię
Jak studiować filozofię. Wydanie drugie, zmienione i uzupełnione, Warszawa 1996, Wydawnictwo WFiS UW, s: 164.
Jak-studiować-filozofię

Metafizyka i semiotyka
Metafizyka i semiotyka. Studia prototeoretyczne. Warszawa 1994, Wydawnictwo WFiS UW, s: 312.
Metafizyka-i-semiotyka

Metodologia i semiotyka
Metodologia i semiotyka. Idee – metody – problemy. Warszawa 2013, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 292.
Metodologia-i-semiotyka

O rozumieniu
O rozumieniu. Z filozoficznych podstaw semiotyki. Warszawa 1989, Wydawnictwa UW, s: 196.
Rozumienie

Orientacje i doktryny filozoficzne
Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej. Warszawa 1998, Wydawnictwo WFiS UW, s: 460 [+ il.].
Orientacje-i-doktryny-filozoficzne

Polish analytical philosophy
Polish analytical philosophy. Studies on its heritage. Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 384 [+ il.]
Polish-analytical-philosophy

Polish philosophy XiX-XX
Polish philosophy of the 19th and 20th centuries. Heritage Studies. Warszawa 2015, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 528.
Polish-philosophy-XIX-XX

Poszukiwanie najwyższych wartości
[Z Anną Brożek & Marianem Przełęckim:] W poszukiwaniu najwyższych wartości. Rozmowy międzypokoleniowe, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 312.
Poszukiwanie-najwyższych-wartości

Semiotyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Semiotyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – główne pojęcia. [W:] Michał Hempoliński [red.], Polska filozofia analityczna. Wrocław 1987, Ossolineum, s. 131-218.
Semiotyka-Szkoły-Lwowsko-Warszawskiej

Sławni wilnianie. Filozofowie
Sławni wilnianie. Filozofowie. Wilno 1994, Wydawnictwo Polskie w Wilnie, s: 202 [+ il].
Sławni-wilnianie

Spór o granice języka 
Spór o granice języka. Wydanie drugie. Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332.
Spór-o-granice-języka

Spór o granice poznania
Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii. Warszawa 1985, PWN, s: 220.
Spór-o-granice-poznania

(b) Książki współ/zredagowane

Dowgird: Kurs filozofii
Anioł Dowgird, Kurs filozofii. T. I. Logika. T. II. Psychologia. Teologia przyrodzona. Filozofia moralna. Warszawa 2016, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, s: 508+622 [+ il.].
Dowgird-Kurs-I
Dowgird-Kurs-II

Dowgird: Zdrowy rozsądek
Anioł Dowgird, Zdrowy rozsądek i kraina marzeń. Pisma wybrane. Warszawa 2014, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 614 [+ il.].
Zdrowy-rozsądek

Łukasiewicz: Pamiętnik
[Z Piotrem Surmą:] Jan Łukasiewicz, Pamiętnik. Warszawa 2013, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 182.
Łukasiewicz-Pamiętnik

Panorama współczesnej filozofii polskiej
Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 564.
Panorama-filozofii-polskiej

Twardowski: Myśl, mowa i czyn. I
[Z Anną Brożek:] Kazimierz Twardowski: Myśl, mowa i czyn. Część I. Kraków 2013, Copernicus Center Press, s: 654.
Myśl-mowa-i-czyn-I

Twardowski: Myśl, mowa i czyn. II
[Z Anną Brożek:] Kazimierz Twardowski: Myśl, mowa i czyn. Część II. Warszawa 2014, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 550.
Myśl-mowa-i-czyn-II

Twardowski: On prejudices
[Z Anną Brożek:] Kazimierz Twardowski, On prejudices, judgments and other topics in philosophy. Amsterdam–Atlanta 2014, Rodopi. s: 396.
On-prejudices

(c) Artykuły

Ajdukiewicz
W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza, Ruch Filozoficzny r. XXXIX/1981 nr 1 s. 1-8.
Do pobrania w wersji PDF

Ajdukiewicz (1890-1963)
Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963). [W:] Wojciech Tygielski et. al. [red.] Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. Tom. I. A-K. Warszawa 2016, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 27-40.
Ajdukiewicz

Ajdukiewicz’s concepts of definition
[Z Anną Brożek:] Scrutiny of Ajdukiewicz’s concepts of definition. Studies in East European Thought vol. LXVIII/2016 No. 1, s. 11-20.
Ajdukiewicz-on-definition

Arche filozofii a teza realizmu
[Z Anną Brożek:] Arche filozofii a teza realizmu. Na marginesie pewnego artykułu Profesora Andrzeja Półtawskiego. [W:] Damian Leszczyński & Marek Rosiak (red.), Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, Wrocław 2013, Oficyna Naukowa PFF, s. 361-373.
Do pobrania w wersji PDF

Bóg (1)
Kilka myśli o Bogu. Status metodologiczny teizmu. [W:] Jan Krokos, Kordula Świętorzecka & Roman Tomanek [red.], W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje. Warszawa 2008, Wydawnictwo UKSW, s. 151-162.
Myśli-o-Bogu

Bóg (2)
Status metodologiczny teizmu. [W:] Stanisław Janeczek & Anna Starościc [red.], Filozofia Boga. Cz. I. Poszukiwanie Boga. Lublin 2017, Wydawnictwo KUL, s. 497-517.
Status-metodologiczny-teizmu

Brytyjska filozofia analityczna
Brytyjska filozofia analityczna. [W:] Witold Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie. Warszawa 1990, COMSNP, s. 157-167.
Brytyjska-filozofia-analityczna

Chopin: Geniusz muzyczny o duszy niezwykłej
Fryderyk Chopin: Geniusz muzyczny o duszy niezwykłej, Uniwersytet Warszawski Grudzień 2010 nr 6(50) s. 32-34.
Do pobrania w wersji PDF

Chwistek’s view on langujage
Leon Chwistek’s view on language. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. XIII (2015) s. 21-33.
Chwistek’s-view-on-language

Conditional sentences
On conditional sentences. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. XIV/XV (2015) s. 181-216.
On-conditional-sentences

Co to jest semiotyka?
Co to jest semiotyka? Olimpiada Filozoficzna. Biuletyn Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej 2003 nr 27 s. 5-15.
Semiotyka

Co to znaczy „być Polakiem”?
Co to znaczy „być Polakiem”. Magazyn Wileński 1993 nr 9 s. 21-23.
Do pobrania w wersji PDF

Criteria of truthfulness
On criteria of truthfulness. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. XVI-XVII s. 108-127.
Criteria-of-truthfulness

Czeżowski’s semiotic views
On Tadeusz Czeżowski’s semiotic views. Brentano Studien vol. VIII/1998-1999 [de facto 2000], s. 37-51.
Do pobrania w wersji PDF

Dąbrowski
Wspomnienie o Borysie Dąbrowskim (11 sierpnia 1948 – 19 września 2016). Studia z Filozofii Polskiej vol. 12 s. 117-118.
Dąbrowski

Determinanty wykonawstwa muzycznego
[Z Anną Brożek:] Determinanty wykonawstwa muzycznego. Na marginesie Partnerstwa w muzyce Jerzego Marchwińskiego. Zob.: http://jerzy-marchwinski.blogspot.com/.
Determinanty-wykonawstwa-muzycznego

Eksperymenty myślowe
[Z Anną Brożek:] Eksperymenty myślowe w nauce i filozofii. Filozofa Nauki r. XX/2012 nr 1 s. 5-32; nr 2 s. 5-27.
Do pobrania w wersji PDF

Ekspresja i melodia w muzyce
[Z Anną Brożek:] Ekspresja i melodia w muzyce, Ruch Muzyczny r. LV/2011 nr 16/17 s. 46-48.
Do pobrania w wersji PDF

Elementarne relacje ontyczne
Elementarne relacje ontyczne. Filozofia Nauki 1995 nr 3-4 s. 53-58.
Elementarne-relacje-ontyczne

Etyka Twardowskiego
Etyka Kazimierza Twardowskiego [Ryszard Jadczak, Człowiek szukający etyki. Filozofia moralna Kazimierza Twardowskiego (rec.)] .Kwartalnik Filozoficzny r. XXI z. 4 s. 170-183.
Etyka-Twardowskiego

Filozofia szczęścia
Filozofia szczęścia. Z prof. Jackiem Jadackim rozmawia Katarzyna Skawska, Warsaw Point nr 34 (październik) s. 52-53.
Do pobrania w wersji PDF

Geach
Piotr Tomasz Geach, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XXIII (2014) nr 3 (91) s. 59-63 [+ il.].
Do pobrania w wersji PDF

Ingarden’s views on language
On Roman Ingarden’s views of language. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. V (2015) s. 4-49.
Ingarden’s-views-on-language

Karpiński
Jakub Karpiński w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Studia Socjologiczne 2013 nr 4(213), s. 67-83.
Do pobrania w wersji PDF

Karpiński in the Lvov-Warsaw School
Jakub Karpiński in the orbit of the Lvov-Warsaw School. [W:] Anna Brożek, Alicja Chybińska, Jacek Jadacki & Jan Woleński [red.], Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and Humanities. Vol. 106. Polish Analitycial Philosophy. Vol. X. Leiden-Boston, Brill-Rodopi, s. 313-330.
Karpiński-in-L-WS

Klauzula sumienia
Kilka uwag o klauzuli sumienia. Na marginesie artykułu ks. prof. Andrzej Szostka: „Czy polskie prawo gwarantuje klauzulę sumienia lekarzy?” Edukacja Filozoficzna vol. LXV/2018 s. 153-158.
Klauzula-sumienia

Kłopoty z prawdą
Kłopoty z prawdą. Roczniki Filozoficzne t. L/2002 z. 2 s. 193-201.
Do pobrania w wersji PDF

Kondycja filozofii polskiej
Kondycja filozofii polskiej: dawniej i teraz. Uwagi pierwsze o uwagach Prof. Woleńskiego. Diametros 2004 nr 1 (wrzesień) s. 163-170.
Do pobrania w wersji PDF

Kotarbiński
Tadeusz Kotarbiński. Olimpiada Filozoficzna vol. XXIV/2013 s. 91-102.
Kotarbiński

Kurpie
Kurpie. [W:] Zdzisław Najder et al. (red.), Węzły pamięci niepodległej Polski. Kraków-Warszawa 2014, Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski & Wydawnictwo Znak, s. 387-389.
Do pobrania w wersji PDF

Kwadrat Witwickiego
Kwadrat Witwickiego. [W:] Anna Brożek & Jacek Jadacki [red.], Nauka i język (seria druga). Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin. Lublin 2013: Norbertinum, s. 205-210.
Do pobrania w wersji PDF

Logika
Logika.[W:] Encyklopedia PWN. Warszawa 1997-2008 [https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/logika;3933562.html].
Logika

Logika pragmatyczna Ajdukiewicza
Kazimierz Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna. [W:] Barbara Skarga, Stanisław Borzym & Halina Floryńska-Lalewicz [red.], Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2. Warszawa 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-18.
Do pobrania w wersji PDF

Lutosławski
Wincenty Lutosławski. Rozdział z dziejów myśli polskiej. [W:] Bogdan Klukowski [red.], Lutosławscy w kulturze polskiej, Drozdowo 1998, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody, s. 54-87.
Do pobrania w wersji PDF

Lvov-Warsaw School and Autro-German philosophers
The Lvov-Warsaw School and Austro-German philosophers. [W:] Anna Brożek et al. [red.],The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture. Wien 2017, Springer, s. 93-131.
Lvov-Warsaw-School-and-Austro-German-philosophers

Lvov-Warsaw School and its influence
The Lvov-Warsaw School and its influence upon the Polish philosophy of the twentieth century. Polish analytical philosophy. Studies on its heritage. Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 78-87.
Lvov-Warsaw-School-and-its-influence

Lvov-Warsaw School from a bird’s eye view
Lvov-Warsaw School from a bird’s eye view. [W:] Anna Brożek et al. [red.],The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture. Wien 2017, Springer, s. 216-229.
Lvov-Warsaw-School-from-a-bird’s-eye-view

Marszand wytworów intelektu
Marszand wytworów intelektu o wyrobionym smaku. Wspomnienie o Profesorze Jerzym Pelcu. Nauka 2017 nr 4 s. 197-206.
Marszand

Melancholia
Melancholia, Aspiracje Jesień 2006, s. 2-5.
Do pobrania w wersji PDF

Metafizyka naturalna
Metafizyka naturalna. Przegląd Filozoficzny r. IX/2000 nr 2 s. 107-122.
Do pobrania w wersji PDF

Metafizyka w kulturze
Czy metafizykę można wyeliminować z kultury? Kwartalnik Filozoficzny t. XXVI/1998 z. 3 s. 159-167.
Do pobrania w wersji PDF

Metody urabiania definicji
[Z Anną Brożek i Kordulą Świętorzecką:] Metody urabiania definicji. Na marginesie artykułu „O filozofii analitycznej” Andrzeja Dąbrowskiego. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XXI/2012 nr 1(81) S. 127-137.
Metody-urabiania-definicji

Między wierszami Norwida
[Z Anną Brożek:] Między wierszami Cypriana Norwida. [W:] Anna Głąb [red.], Filozofia i literatura, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 105-114.
Między-wierszami-Norwida

Minimalizm etyczny Kotarbińskiego
[Z Anną Brożek:] Minimalizm etyczny Tadeusza Kotarbińskiego. Etyka r. XXXIX/2006 s. 48-71.
Etyka-Kotarbińskiego

Miscellanea Ajdukiewicza
Kazimierz Ajdukiewicz, Miscellanea. I. Eseje logiczno-filozoficzne. II. Autoreferaty. III. Korespondencja z Kazimierzem Twardowskim. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XXII/2013 nr 4 (88) s. 28-120.
Do pobrania w wersji PDF

Nadanie imienia Kotarbińskiego sali wykładowej w Instytucie Filozofii
Nadanie imienia Tadeusza Kotarbińskiego sali wykładowej w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Warszawski Marzec 2007 nr 1(31) s. 21-22.
Do pobrania w wersji PDF

Nazwy
[Z Anną Brożek:] Uwagi o relacjach semantycznych między nazwami. [W:] Janusz Sytnik-Czetwertyński [red.], Rozważania o filozofii prawdziwej,  Kraków 2009, Wydawnictwo UJ, s. 167-178.
Nazwy

Nowa klasyfikacja starych błędów logicznych
Nowa klasyfikacja starych błędów logicznych. [W:] Ewa Żarnecka-Biały [red.], Między prawdą i normą a błędem. Kraków 1997, Wydawnictwo UJ [Dialogikon t. VI], s. 143-153.
Do pobrania w wersji PDF

Ofiara
Marian Przełęcki: O interpretacji tekstów biblijnych. Kwartalnik Filozoficzny t. XXXVII/2009 z. 2 s. 139-149. Jacek Jadacki: Kilka myśli «fundamentalisty» o ofierze, Kwartalnik Filozoficzny t. XXXVII/2009 z. 2 s. 151-153 . Anna Brożek: Intuicje moralne a autorytet deontyczny. Kwartalnik Filozoficzny t. XXXVII/2009 z. 2 s. 154-156.
Ofiara

O rozumowaniach imperatywnych
[Z Anną Brożek:] O rozumowaniach imperatywnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 15/2012 s. 133-149.
Do pobrania w wersji PDF

Panorama Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Panorama Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Edukacja Filozoficzna vol. II/1987 s. 291-307.
Do pobrania w wersji PDF

Pelc
Twórca współczesnej semiotyki polskiej. Rzecz o Profesorze Pelcu. Przegląd Filozoficzny r. XXVII/2018 nr 2 s. 41-92, 259.
Pelc-b

Pietruska-Madej
W filozofii trzeba się spierać właściwie o wszystko: o życiu, osobie i twórczości Profesor Elżbiety Pietruskiej-Madej. Filozofia Nauki r. IX/2001 nr 3 s. 5-23.
Pietruska-Madej

Podmiot i orzecznik
W sprawie odróżnienia podmiotu od orzecznika, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XX(2011) nr 3(79) s. 227-230.
Do pobrania w wersji PDF

Poglądy filozoficzne Twardowskiego
[Z Anną Brożek:] Poglądy filozoficzne Kazimierza Twardowskiego. [W:] Anna Brożek [red.], Kazimierz Twardowskie we Lwowie. O wielkim myślicielu, nauczycielu i obywatelu. Bydgoszcz 2015, Oficyna Wydawnicza Epigram, s. 17-34.
Poglądy-filozoficzne-Kazimierza-Twardowskiego

Polish contributions to imperatives
The Polish 20th Century Philosophers’ Contribution to the Theory of Imperatives and Norms, European Journal of Analytic Philosophy vol. VII No. 2 s. 106-145.
Polish-contributions-to-imperatives

Polskie archetypy filozoficzne
Polskie archetypy filozoficzne. Szkic hermeneutyczny. [W:] Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze. Kraków-Warszawa 1993, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 289-299.
Do pobrania w wersji PDF

Problem psychofizyczny
Tzw. problem psychofizyczny (wprowadzenie do dyskusji). [W:] Anna Brożek & Maрія Зубрицька [red.], Філософські проблеми наукі / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 502-504.
Problem-psychofizyczny

Przedmiotowość i prawda
Przedmiotowość i prawda. [W:] Jacek Jadacki, Spór o granice poznania, Warszawa 1985, PWN, s. 105-114.
Do pobrania w wersji PDF

Realizm radykalny Kotarbińskiego
O realizmie radykalnym Tadeusza Kotarbińskiego. Studia z Filozofii Polskiej vol. XXII/2017 s. 13-20.
Realizm-radykalny-Kotarbińskiego

Refleksje o ślubowaniu akademickim
Refleksje o ślubowaniu akademickim, Uniwersytet Warszawski Grudzień 2005 nr 4(25) s. 17-18.
Do pobrania w wersji PDF

Russelian theory of description
On Russellian theory of description. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. IV (2015) s. 128-140.
Russellian-theory-of-description

Semantyczna definicja prawdy
Semantyczna definicja prawdy. Filozofuj! nr 2(8)/2016 s. 13-15.
Semantyczna-definicja-prawdy

Semiotyka Twardowskiego
Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego. Edukacja Filozoficzna t. X(1990) s. 235-263; Ruch Filozoficzny t. XLVI(1989) nr 3 s. 245-266.
Semiotyka-Twardowskiego

Semiotyka w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
Semiotyka w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Ruch Filozoficzny t. XLIII/1986 nr 1 s. 21-27.
Semiotyka-w-SLW

Sylwetka Przełęckiego
[Z Anną Brożek:] Sylwetka intelektualna Profesora Mariana Przełęckiego. Zagadnienia Naukoznawstwa 2013 nr 3(197) s. 267-270.
Do pobrania w wersji PDF

Szkoła Lwowsko-Warszawska
Szkoła Lwowsko-Warszawska. [W:] Zdzisław Najder et al. (red.), Węzły pamięci niepodległej Polski. Kraków-Warszawa 2014, Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski & Wydawnictwo Znak, s. 387-389, 751-755.
Do pobrania w wersji PDF

Światopogląd Chopina
Jaki był światopogląd Chopina? PAP – Nauka w Polsce 1.10.2010.
Światopogląd-Chopina

Tractatus contra phenomenologiam
Tractatus contra phenomenologiam, Studia Filozoficzne 1980 nr 3(172) s. 21-31.
Tractatus-contra-phenomenologiam

Tradition of the Lvov-Warsaw School
Tradition of the Lvov-Warsaw School in the second half of the 20th century in Polanc. [W:] Anna Brożek, Alicja Chybińska, Jacek Jadacki & Jan Woleński [red.], Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and continuations. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and Humanities. Vol. 106. Polish Analitycial Philosophy. Vol. X. Leiden-Boston, Brill-Rodopi, s. 333-366.
Tradition-of-L-WS

Triumfy Króla Niebieskiego
Kilka myśli wigilijnych: Triumfy króla niebieskiego. Magazyn Wileński 2004 nr 12(252, s. 3-4.
Do pobrania w wersji PDF

Troubles with truth
Troubles with truth. Some remarks concerning Donad Davidson’s „The structure and content of truth”. Dialogue and Universalism vol. VI/1996 No. 1-2 s. 97-105.
Troubless-with-truth

Twardowski’s achievemens in the Lvov period
[Z Anną Brożek:] Kazimierz Twardowski’s achievements in the Lvov period. [W:] Kazimierz Twardowski, On prejudices, judgments, and other topics in philosophy. Amsterdam 2014, Rodopi, s. 9-32.
Do pobrania w wersji PDF

Twórczość i wolność u Ajdukiewicza
Twórczość i wolność w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria r. XXII (2013) nr 4 (88) s. 459-465.
Do pobrania w wersji PDF

Uogólnione pojęcie rozumowania
[Z Anną Brożek:] Uogólnione pojęcie rozumowania, Studia Philosophica Wratislaviensia vol. VIII fasc. 1 s. 105-119.
Uogólnione-pojęcie-rozumowania

Wiedza, posłuch i rozgłos
Wiedza, posłuch i rozgłos. Przyczynek do teorii argumentacji. Na marginesie dwóch ineditów Kazimierza Twardowskiego. Філософські Пошуки вип. 2(5)/2016, s. 134-143.
Wiedza-posłuch-i-rozgłos

Witwicki’s square
Witwicki’s square. [W:] Anna Brożek, Jacek Jadacki & Berislav Žarnić [red.], Theory of imperatives from different points of view (2). Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (7). Warszawa 2013, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 28-32.
Do pobrania w wersji PDF 

Wizja metafizyczna Wierzbickiego
[Z Anną Brożek:] Wizja metafizyczna Piotra Wierzbickiego [Piotr Wierzbicki, Boski umysł. Esej o tropieniu świata]. Kwartalnik Filozoficzny t. XL/2012 z. 2 s. 191-197.
Wizja-metafizyczna-Wierzbickiego

Wolniewicz-x
Profesor Wolniewicz. Przemówienie wygłoszone na spotkaniu poświęconym pamięci Bogusława Wolniewicza w dniu dziewięćdziesięciolecia urodzin. Edukacja Filozoficzna vol. LXIV/2017 s. 235-239.
Wolniewicz-a

Wolność słowa
Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych (Na marginesie artykułu „Neutralność światopoglądowa” Arkadiusza Chrudzimskiego), Analiza i Egzystencja 2017 nr 40 s. 111-125.
Wolność-słowa

Words and images
Words and images. Studia Semiotyczne. English Supplement vol. XIV/XV (2015) s. 265-273.
Words-and-images

Wpływ Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na filozofię polską
Wpływ Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na filozofię polską drugiej połowy XX wieku. [W:] Jacek Jadacki, Filozofia polska XIX i XX wieku. Tom II. Wiek XX. Warszawa 2015, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 23-45.
Wpływ-SL-W-na-filozofię-polską

Wyrozumiałość i wolność
[Z Anną Brożek & Marianem Przełęckim:] O wyrozumiałości i wolności. [W:] [Anna Brożek, Jacek Jadacki i Marian Przełęcki:] W poszukiwaniu najwyższych wartości. Rozmowy międzypokoleniowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 57-82.
Wyrozumiałość-i-wolność

(d) Publicystyka

Aborcja (1)
Trzy pytania. Młoda Polska r. II/1990 nr 38(48) s. 10
Aborcja-1

Aborcja (2)
Jeszcze w obronie życia. Przegląd Katolicki 1993 nr 13 s. 9.
Aborcja-2

Aborcja (3)
O życiu. [W:] Jacek Jadacki, Aksjologia i semiotyka, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 218-223.
O-życiu

Dąbrowski
Wspomnienie o Borysie Dąbrowskim. Studia z Filozofii Polskiej vol. XII/2017 s. 121-123.
Borys-Dąbrowski

Gibraltar
Rzeczywiste insynuacje kontra rzekome fantasmagorie. Newsweek r. II/2002 nr 32 s 54-56.
Gibraltar

Instytut Filozofii
Instytut Filozofii UW. Folder. Warszawa 2007, s: 4 [+ il.].  
Instytut-Filozofii-UW-folder

Manipulacja
Anatomia manipulacji. Tygodnik „Małopolska” 1990 nr 15 s. 7.
Manipulacja

Marzec 1968
O wydarzeniach marcowych 1968. Indywidualne obserwatorium. Wielkopolski Kurier WNET 2018 nr 46 (kwiecień), s. 4.
Marzec-1968

Melancholia w muzyce
Melancholia w muzyce. Białystok 2010, Pro Art, s: 8.
Melancholia-w-muzyce

Misja profesora uniwersytetu
Misja profesora uniwersytetu. Kwartalnik Uniwersytet Warszawski 2002 nr 2(8) s. 13-14.
Misja-profesora-uniwersytetu

Nędza konstytucji
Logiczna nędza konstytucji. Najwyższy Czas r. VIII/1996 nr 21 s. IV, XV.
Nędza-konstytucji

Nonszalancja historyczna
Nonszalancja historyczna i terminologiczna. Nasz Dziennik r. I/1998 nr 67 s. 10.
Nonszalancja

Philosophy Studies
Philosophy Studies in English. Institute of Philosophy. Warsaw University. Warszawa 2007, s: 21 [+ il.].
Philosophy-Studies-in-English-Warsaw-University

Pomniki
Nie będzie tych pomników. Najwyższy Czas r. III/1991 nr 2 s. II.
Pomniki

Postulaty nauki
O dwóch postulatach nauki. Uniwersytet Warszawski 2015 nr 5 s. 7.
Dwa-postulaty-nauki

Profesura
Czy Kopernik zasługiwałby na tytuł profesora? O tym, jak oceniać naukowców. Nowotwory. Journal of Oncology vol. LXII/2002 nr 2 s. 134-138.
Profesura

Słowa-upiory
Słowa-upiory. Najwyższy Czas r. II/1990 nr 30 s. VIII; nr 31 s. VIII; nr 32 s. VIII; nr 33 s. VIII.
Słowa-upiory

Śmierć
Czy śmierć jest kresem wszystkiego? Co po niej nastąpi? Czy śmierć to ostatnia granica? Znane postaci mówią o przemijaniu. Dziennik 2006 nr 165 (1 listopada), s. 26.
Śmierć

Wychowanie narodu
Myśli o wychowaniu narodu. Odra r. XLII/2002 nr 4 s. 11-14.
Wychowanie-narodu

Zdjęcie spod stosu trupów
Zdjęcie spod stosu trupów. Odra r. LXXI/2011 nr 11 s. 42-50.
Zdjęcie-spod-stosu-trupów

Zrozumieć Chopina
Zrozumieć Chopina. Białystok 2011, Pro-Art, s: 26.
Zrozumieć-Chopina